Pagina opties

Bestuur en organisatie

Beleid en regelgeving

icon

Bekendmakingen, beleid, ruimtelijke plannen, verordeningen

link naar startpagina Beleid en regelgeving

Dorpsgesprekken

icon

Met dorpsgesprekken zijn de collegeleden in gesprek met inwoners over de verdere ontwikkeling van toekomstbestendige dorpen

link naar Dorpsgesprekken

Regionale samenwerking

icon

Meer informatie over regionale samenwerking van de Westfriese gemeenten vindt u op www.regiowestfriesland.nl

link naar www.regiowestfriesland.nl

Burgemeester en wethouders

icon

Afspraak maken, collegeprogramma, dorpsgesprekken, samenstelling, vergaderingen

link naar startpagina Burgemeester en wethouders

Gemeenteraad

icon

Adviesraad Sociaal Domein, griffie, rekenkamercommissie, samenstelling, vergaderingen

link naar startpagina  gemeenteraad

De ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie

Link naar De ambtelijke organisatie

Organisatie

Icon

Algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden, begroting, huisregels, organisatiestructuur, werken bij de gemeente (vacatures)

link naar startpagina Organisatiestructuur