Bestuur en organisatie

Beleid en regelgeving

icon

Bekendmakingen, Beleid, Ruimtelijke plannen, Verordeningen

link naar startpagina Beleid en regelgeving

Organisatie

Icon

Algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden, Begroting, Huisregels, Organisatiestructuur, Werken bij de gemeente (vacatures)

link naar startpagina Organisatiestructuur

Burgemeester en wethouders

icon

Afspraak maken, Collegeprogramma, Dorpsgesprekken, Samenstelling, Vergaderingen

link naar startpagina Burgemeester en wethouders

Regionale samenwerking

icon

De Westfriese gemeenten werken op verschillende onderwerpen samen voor hun inwoners en ondernemers. Meer informatie over deze samenwerking vindt u op www.regiowestfriesland.nl

link naar www.regiowestfriesland.nl

Gemeenteraad

icon

Adviesraad Sociaal Domein, Griffie, Rekenkamercommissie, Samenstelling, Vergaderingen

link naar startpagina  gemeenteraad

Pagina opties