Pagina opties

Bestuur en organisatie

Welkom! Waar wij als Koggenland voor staan? Dat vertellen we graag!

Onze missie is samen te blijven bouwen aan een fijne en veilige omgeving waar inwoners prettig kunnen leven, ondernemers zich kunnen ontplooien en bezoekers kunnen genieten. 

We zijn een ondernemende, dienstverlenende organisatie, dichtbij de samenleving. We denken en handelen praktisch, met oog voor lokale en regionale behoeften en kansen.

Wij staan voor een Kansrijk Koggenland, voor én met elkaar!

Wat betekent dit in de praktijk?

  • We staan in verbinding met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners
  • We zien het gemeentehuis als gastvrije ontmoetingsplek
  • Koggenland is een uitstekende werkgever
  • We werken optimaal digitaal
  • We werken optimaal samen met college en gemeenteraad
  • Wij bundelen onze krachten in de regio

Missie en visie

icon

Lees meer over onze missie en visie: waar wij als Koggenland voor staan.

link naar Missie en visie

Dorpsgesprekken

icon

Met dorpsgesprekken zijn de collegeleden in gesprek met inwoners over de verdere ontwikkeling van toekomstbestendige dorpen

link naar Dorpsgesprekken

Beleid en regelgeving

icon

Bekendmakingen, beleid, ruimtelijke plannen, verordeningen

link naar startpagina Beleid en regelgeving

Burgemeester en wethouders

icon

Afspraak maken, collegeprogramma, dorpsgesprekken, samenstelling, vergaderingen

link naar startpagina Burgemeester en wethouders

Kindergemeenteraad

icon

In Koggenland betrekken we kinderen meer bij de politiek.

link naar kindergemeenteraad

Regionale samenwerking

icon

Meer informatie over regionale samenwerking van de Westfriese gemeenten vindt u op www.regiowestfriesland.nl

link naar www.regiowestfriesland.nl

Gemeenteraad

icon

Adviesraad Sociaal Domein, griffie, rekenkamercommissie, auditcommissie, samenstelling en contact met de raad, vergaderingen

link naar startpagina  gemeenteraad

Organisatie

Icon

Algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden, begroting, huisregels, organisatiestructuur, werken bij de gemeente (vacatures)

link naar startpagina Organisatiestructuur