Doe-teams en gebiedsregisseurs

Misschien denkt u wel eens: ‘ik kan dat beter: het onderhoud van dat ene stukje groen, het schoonhouden van de wijk, een veiliger verkeerssituatie creëren in mijn dorp'. Of helpt u liever bij de totstandkoming van een natuurspeeltuin waarbij kinderen meedenken over het ontwerp? Heeft het dorp behoefte aan een ontmoetingsruimte?

Wilt u met dit soort thema's aan de slag? Heeft u een idee om uw leefomgeving nog prettiger te maken? Laat het de gemeente weten! 

Deel uw idee voor het dorp met ons!

Doe-teams

Een  doe-team bestaat uit inwoners die hun idee hebben ingediend bij de gemeente om het wonen in hun omgeving leuker, prettiger of veiliger te maken.  Er zijn al verschillende doe-teams actief in Koggenland. U kunt per dorp zien welke activiteiten zij uitvoeren.

Gebiedsregisseurs

De gebiedsregisseur is de verbinder tussen de gemeente en haar inwoners. De gebiedsregisseur betrekt inwoners bij gemeentelijke projecten en ondersteunt initiatiefnemers/doe-teams bij de ideeën/plannen die zij hebben voor hun dorp.

Wat kan de gebiedsregisseur doen voor inwoners?

Begeleiden Doe-teams

Als u uw idee heeft laten weten aan de gemeente, dan neemt de gebiedsregisseur contact met u op om het idee met u door te nemen. Samen bespreekt u de haalbaarheid van het plan en wat ervoor nodig is om het te laten slagen. Als het plan doorgaat, begeleidt de gebiedsregisseur u gedurende de voorbereiding en uitvoering. En goed om te weten: uw gemeenteraad heeft jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld om haalbare ideeën van doe-teams financieel te ondersteunen.

Contact met de dorpen en dorpsraden

De gebiedsregisseur is de contactpersoon van de gemeente voor de inwoners in de dorpen. Dat kunnen dorpsraden zijn, maar ook mensen die zich op een andere manier inzetten voor het dorp. Door het contact met deze inwoners weten de gebiedsregisseurs wat de aandachtspunten in het dorp zijn. Die informatie kunnen hun collega’s goed gebruiken om plannen af te stemmen met de dorpsgemeenschap.

Op dit moment hebben Spierdijk en Hensbroek-Wogmeer een dorpsraad. De gebiedsregisseurs hebben regelmatig contact met hen, omdat zij vaak van de mede-inwoners horen wat er in hun dorp speelt. Als u meer informatie wilt over het opzetten van een dorpsraad kan de gebiedsregisseur u uitleggen wat daarvoor nodig is en u daarbij begeleiden.  

Meedenken over participatie

Als u een idee indient, dan kunt u samen met uw gebiedsregisseur een manier bedenken hoe u daarvoor draagvlak bij andere inwoners kunt verzamelen. Ook de gebiedsregisseur heeft hier een rol: de gemeente betrekt zoveel als mogelijk de inwoners bij haar (participatie)projecten. De gebiedsregisseur adviseert wanneer nodig collega’s hoe zij dat op een effectieve manier kunnen doen.

Welke gebiedsregisseur voor welk dorp?

twee gebiedsregisseurs van koggenland
De gebiedsregisseurs van gemeente Koggenland, links op de foto Yvette Valkering en rechts Nop van Warmerdam.

Bij gemeente Koggenland werken 2 gebiedsregisseurs:

De gebiedsregisseurs hebben hun werkgebied verdeeld over de gemeente. In onderstaand schema ziet u wie uw gebiedsregisseur is. Woont u niet in een van deze dorpen? Kiest u dan het dorp dat het dichtst gelegen is bij waar u woont.

DorpGebiedsregisseur
AvenhornYvette Valkering
BerkhoutYvette Valkering
BobeldijkYvette Valkering
De GoornYvette Valkering
GrosthuizenYvette Valkering
Hensbroek/WogmeerNop van Warmerdam
ObdamNop van Warmerdam
OudendijkYvette Valkering
RustenburgNop van Warmerdam
ScharwoudeYvette Valkering
SpierdijkNop van Warmerdam
UrsemNop van Warmerdam
WogmeerNop van Warmerdam
ZuidermeerNop van Warmerdam

Overzicht doe-teams in Koggenland