Wilt u uw bedrijf of bedrijfspand verduurzamen? Verduurzamen is vaak een interessante investering met een goed rendement. Maar het is ook noodzakelijk om de klimaatdoelen te behalen en om Koggenland leefbaar te houden voor ons én de generaties na ons. Daarnaast is verduurzaming niet vrijblijvend. Zo zijn bedrijven met een hoog energieverbruik verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen.

Aan de slag

Een eerste stap zetten is soms lastig. Wie aan de slag gaat, krijgt ondersteuning van de gemeente. Zo bieden we advies, subsidies en leningen aan. In regionaal verband werken we samen voor het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen.

Voor vragen over het verduurzamen van uw bedrijf kunt u terecht bij het Duurzaam Ondernemersloket. Wilt u uw bedrijfsvoering of product verduurzamen, dan kunt u wellicht ook terecht bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (NHN). Wilt u uw product of bedrijfsvoering circulair maken, waarbij hergebruik en het vermijden van afvalproductie centraal staan? Sluit u dan aan bij Circulair Westfriesland.