Het college van burgemeester en wethouders (B&W) bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De gemeentesecretaris is adviseur van het college, zij woont de wekelijkse vergaderingen bij, maar neemt niet deel aan de besluitvorming. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Dit gebeurt ná de gemeenteraadsverkiezingen wanneer duidelijk is welke politieke partijen het college gaan vormen. De vorming van het college gebeurt op basis van een coalitieakkoord waarin beschreven is welke plannen tijdens de raadsperiode van vier jaren de coalitie wil realiseren.

Afspraak maken met college van B&W

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een wethouder? Neem dan contact met ons op via bestuurssecretariaat@koggenland.nl of via telefoonnummer (0229) 54 83 95.   U bent ook welkom bij het spreekuur van de burgemeester; zij houdt elke 2 weken een spreekuur

Burgemeester of wethouder uitnodigen

Wilt u de burgemeester of een wethouder uitnodigen voor een uitvoering, jubileum of andere bijeenkomst? Stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@koggenland.nl.