Het coalitie-akkoord vormt de basis voor het collegeprogramma. In het programma zijn de plannen opgenomen die het college gedurende die 4 jaren wil gaan uitvoeren.

Het collegeprogramma 2022-2026 heeft als titel meegekregen: Luisteren, denken, durven en doen in alle dorpen.