• De algemene inkoopvoorwaarden betreffende leveringen en diensten zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de gemeente optreedt als koper van roerende zaken of opdrachtgever is.
  • De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van grond waarbij de gemeente optreedt als verkoper.
  • Heeft u een klacht over de inkoop of aanbesteding? Dien uw klacht in via klachtenmeldpuntaanbesteden.nl.
  • Bekijk op overheid.nl de inkoopvoorwaarden voor werken.
  • Voor inkoopvoorwaarden rondom ICT-producten en diensten kijkt u op de website van de VNG.