Op 15 maart 2023 vonden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en het waterschap. 

De uitslagen van beide verkiezingen vindt u op deze pagina. 

Openbare zitting gemeentelijk stembureau

Op donderdag 16 maart 2023 om 09:00 uur houdt het gemeentelijk stembureau een openbare zitting in het gemeentehuis, Middenhof 2, 1648 JG  De Goorn. 

Tijdens deze zitting worden de processen-verbaal van de stembureaus  gecontroleerd.

Wanneer de controle van de processen-verbaal van de Provinciale Staten goed verloopt en geen hertelling nodig, besluit het gemeentelijk stembureau op dat moment of de controle van processen-verbaal van het Waterschap aansluitend wordt uitgevoerd. 

Regels bij het tellen van de stemmen

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente.
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken.
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt van de handtekeningen van de leden van het stembureau.

Wanneer hertelling nodig is

Mocht uit de controles blijken dat een hertelling nodig is, dan vindt deze plaats op  vrijdag 17 maart 2023 om 09:00 uur tijdens de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau.

Algemene informatie over de verkiezingen

Wie mag stemmen?

U mag stemmen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten als u:

 • op 30 januari 2023 ingeschreven bent in de Basisregistratie Personen in gemeente Koggenland
 • én de Nederlandse nationaliteit bezit
 • én op de verkiezingsdag op 15 maart 2023 18 jaar of ouder bent

U mag stemmen voor de Waterschapsverkiezingen als u:

 • op 30 januari 2023 ingeschreven bent in de Basisregistratie Personen in gemeente Koggenland
 • én op de verkiezingsdag op 15 maart 2023 18 jaar of ouder bent
 • én de Nederlandse nationaliteit bezit
 • óf de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie hebt 
 • óf de nationaliteit van een land buiten de EU hebt en een geldige verblijfstitel

Bent u na 30 januari 2023 naar onze gemeente verhuisd? Dan ontvangt u uw stempas van uw vorige gemeente. U kunt dan niet in Koggenland stemmen.

Goed om te weten

Als u mag stemmen voor de Provinciale Staten- en/of Waterschapsverkiezingen, dan ontvangt u vanzelf een stempas. Deze krijgt u begin maart 2023 thuisgestuurd. Het kan zijn dat u maar één stempas krijgt, omdat u maar voor één van de twee verkiezingen stemrecht heeft.

Op wie kan ik stemmen?

Ieder huishouden ontvangt een kandidatenlijst. Op de websites van provincie Noord-Holland en het waterschap vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezingen. Op de websites van de partijen leest u hun plannen.

Hulp bij stemmen?

Stemmen: hoe werkt dat?

Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

 • Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempassen: een voor de Provinciale staten en een voor de Waterschapsverkiezingen.
 • Neem uw stempassen en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 • Op het stembureau levert u uw stempassen in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
 • Op het stembureau krijgt u 2 stembiljetten. Hierop staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • De stembiljetten neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
 • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
 • Hierna stopt u elk stembiljet in de bijbehorende stembus. 

Stembureaus

In gemeente Koggenland kunt u bij 15 stembureaus uw stem uitbrengen.

Overzicht locaties

Iemand anders laten stemmen

Bent u bijvoorbeeld ziek of op vakantie en kunt u zelf niet stemmen? Dan kan iemand anders dat voor u doen. Dat kan op 2 manieren:

 • Via een onderhandse volmacht. U vult dan de achterkant van de stempas in. Daarop zet u wie voor u gaat stemmen. Daarna geeft u de ingevulde stempas aan de kiezer die voor u gaat stemmen. Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs mee. De ander kiezer kan dan voor u stemmen in het stembureau. Hij/zij moet dat tegelijk met zijn eigen stem doen.
 • Via een schriftelijke volmacht. U kunt dit met dit formulier regelen. Het ingevulde en ondertekende formulier mailt u naar verkiezingen@koggenland.nl of stuurt u per post naar Gemeente Koggenland, afdeling Verkiezingen, Postbus 21, 1633 ZG  Avenhorn. Dit formulier moet uiterlijk 10 maart door de gemeente ontvangen zijn.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente binnen uw waterschap of provincie stemmen? Dan moet u een kiezerspas hebben. Vraag uw kiezerspas uiterlijk 10 maart online aan, u hebt hiervoor DigiD nodig. 

Vraag online een kiezerspas aan

 • U kiest eerst voor welke verkiezing u een kiezerspas wilt: Provinciale Staten of Waterschap
 • U logt in met uw DigiD
 • U kiest 'kiezerspas'
 • Voor beide verkiezingen een kiezerspas nodig? Dan herhaalt u bovenstaande