Op donderdag 6 juni 2024 was de verkiezing voor het Europees Parlement. Op deze pagina vindt u de definitieve uitslag van Gemeente Koggenland.

Uitslag gemeente Koggenland

Op vrijdag 7 juni 2024 om 09:00 uur heeft het gemeentelijk stembureau een openbare zitting gehouden in het gemeentehuis, Middenhof 2, 1648 JG  De Goorn.  De tellingen zijn gecontroleerd van de Proces-Verbalen van de stembureaus. Tevens stelt het Gemeentelijk Stembureau van iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vast. De uitslag wordt niet bekend gemaakt aan de aanwezigen en het Proces-Verbaal wordt niet ondertekend. 

Op maandag 10 juni 2024 is het Procesverbaal (met de uitslagen) van het gemeentelijk stembureau ondertekend.  De uitkomsten worden opgenomen in het Proces-verbaal van de zitting. De uitslagen vindt u op deze pagina.

Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad. Lees meer over het melden van telfout(en).

  • Aantal kiesgerechtigden: 18.439
  • Opkomst: 8.949
  • Blanco stemmen: 10
  • Ongeldige stemmen: 14
  • Totaal uitgebrachte geldige stemmen op een kandidaat: 8.925
LijstnaamLijstnummerAantal stemmen
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)1

1240

VVD2

1327

CDA - Europese Volkspartij3

1183

Forum voor Democratie4

292

D665

564

Partij voor de Dieren6

284

50PLUS7

122

PVV (Partij voor de Vrijheid)8

1601

JA219

91

NL PLAN EU10

18

ChristenUnie11

56

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)12

43

BBB13

1203

Meer Directe Democratie14

15

SP (Socialistische Partij)15

146

VandeRegio16

1

Volt Nederland17

273

Belang van Nederland (BVNL)18

60

NSC19

375

Piratenpartij - De Groenen20

31

Bezwaar maken

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal? Dan kunt u een melding maken bij het centraal stembureau. 

Doe een melding bij het Centraal Stembureau