De inhoud is geladen.

Openbaar gemaakte informatie gemeente Koggenland (Woo)

Openbaar gemaakte informatie

Hier vindt u informatie die de gemeente Koggenland op basis van de Wet open overheid (Woo) openbaar heeft gemaakt. Specifieke (persoons-)gegevens zijn onleesbaar gemaakt, zoals in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is vastgelegd. 

Zoeken

De informatie is door iedereen te bekijken. Zoekt u specifieke informatie? Selecteer dan een thema in het menu aan de rechterkant (desktop, laptop) of onderaan (smartphone). De thema's zijn onderverdeeld in drie vormen van openbaarmaking. Zie hieronder de uitleg per vorm. U kunt ook een zoekterm in de zoekbalk bovenin de pagina invoeren. 

Openbaarmaking naar aanleiding van een Woo-verzoek

Deze informatie wordt op deze website vermeld naar aanleiding van een Woo-verzoek (voorheen: Wob-verzoek). Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. 

Actief openbaar gemaakte informatie

Gemeente Koggenland maakt informatie ook actief openbaar, zonder ingediend Woo-verzoek. Het gaat daarbij om in de Woo vastgelegde informatiecategorieën.

Pro-actief openbaar gemaakte informatie

Gemeente Koggenland wil haar inwoners proactief informeren en transparant communiceren over bedrijfsvoering en besluitvorming. Daarom maakt het college van B&W enkele dossiers (onderwerpen, projecten, trajecten) openbaar. Er is geen wettelijke verplichting tot openbaarmaking van deze dossiers.

Informatie opvragen

Hebt u een gerichte vraag of zoekt u informatie, bijvoorbeeld over ons beleid, over een besluit of over de gang van zaken rond een bepaald onderwerp? Is deze informatie voor uzelf (of voor uw bedrijf of organisatie)? Zo ja, dan kunt u deze informatie opvragen via een informatieverzoek.

Informatieverzoek indienen

Wilt u uitgebreidere informatie of stukken over een bepaald beleid of besluit ontvangen? De Wet open overheid (Woo) biedt de mogelijkheid dergelijke informatie op te vragen bij de overheid. De opgevraagde informatie wordt dan openbaar gemaakt op deze website. U kunt hiervoor een Woo-verzoek bij ons indienen. Lees meer over het indienen van een Woo-verzoek.