Ursemmerhof en Ursemmerplas

Camping, chaletpark en dagrecreatieterrein de Ursemmerhof is gelegen aan de Ursemmerplas, ontstaan uit een vroegere zandwinput. Het terrein van ongeveer 30 hectare is een uitstekende plek voor een vakantie of voor een lekker dagje weg. Ursemmerhof BV, eigenaar van het terrein, heeft bekend gemaakt deze locatie te willen herontwikkelen tot Beach Resort Noorderduyn. Op deze pagina is te lezen welke rol de gemeente hierin heeft en hoe de gemeente tegenover de plannen staat. Ook worden hier actief documenten gepubliceerd. Denk hierbij aan eventuele vergunningen en relevante correspondentie.

Rol van de gemeente (en andere ketenpartners)

De gemeente Koggenland zet zich in voor een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van recreatieve nachtverblijven binnen de gemeente. De gemeente biedt ruimte voor eigenaren van recreatieterreinen, onder andere in het bestemmingsplan Landelijk gebied. Daarin is de nodige flexibiliteit opgenomen, zodat ondernemers de vrijheid hebben om bijvoorbeeld zelf een keuze te maken in het type nachtverblijf. Dat kan een stacaravan zijn, een tent, maar ook een recreatiewoning. Door deze flexibiliteit kan een ondernemer inspelen op de markt. En dus op een toekomstbestendige exploitatie van het recreatieterrein.

Wethouder Rosalien van Dolder over de plannen van Ursemmerhof BV: ‘Ik ben heel positief over de plannen die de directie van Ursemmerhof aan de gemeente Koggenland heeft gepresenteerd. De gemeente zal in contact blijven met alle betrokken partijen, zoals de eigenaren van Ursemmerhof, de recreantenfamilie DURF en omwonenden. De gemeente laat zich door deze partijen met regelmaat informeren. De gemeente voert waar van toepassing en nodig haar gemeentelijke taken uit, zoals op het gebied van vergunningverlening en toezicht. Elementen die we als gemeente belangrijk vinden, zien we in het gepresenteerde plan terug. Zo is er met oog voor kwaliteit, omgeving, recreanten en inwoners van de gemeente ontworpen. Het is aantrekkelijk voor vakantietoerisme en toekomstgericht. Het biedt kansen voor onze lokale horeca, werkgelegenheid, recreatie én ook voor onze eigen inwoners: een ruim openbaar toegankelijk strand met schoon zwemwater!'

Het initiatief tot en de verantwoordelijkheid voor de herontwikkeling van recreatiepark Ursemmerhof ligt bij Ursemmerhof BV. De rol van de gemeente Koggenland is beperkt tot haar publieke taak op het gebied van besluitvorming op (vergunnings)aanvragen, toezicht en handhaving. De gemeente heeft geen rol of taak met betrekking tot het conflict tussen de huurders en Ursemmerhof BV.

NTR-radiouitzending ‘5 dagen…’ over Ursemmerhof

Het NTR-programma ‘5 Dagen…’ (NPO Radio 1) gaat wekelijks op zoek naar persoonlijke verhalen bij het nieuws. Van 11 tot en met 14 juli 2023 stond de gele NPO Radio 1-bus in Koggenland, met een 5-daagse uitzending over Ursemmerhof. Aanleiding hiervoor is dat overal in Nederland recreatieparken worden herontwikkeld. Ze zouden daarmee niet langer voor iedereen toegankelijk zouden zijn. Ook voor Ursemmerhof ligt er een plan voor herontwikkeling.

Tijdens de radio-uitzending gaf wethouder Rosalien van Dolder aan dat de gemeente geen eigenaar is van de Ursemmerhof, van de grond en van de Ursemmerplas, en daarmee dus ook geen partij die gaat over de herontwikkeling en de toekomstige indeling van het park. De gemeente Koggenland hecht er wel grote waarde aan dat er verschillende mogelijkheden zijn om in de gemeente te verblijven. Daarom zet de gemeente zich in voor een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van recreatieve nachtverblijven. Er zijn in onze gemeente bijvoorbeeld (boeren)campings, vakantieparken, B&B’s en hotels, er is voor ieder wat wils. En dat moet ook zo blijven. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat de Ursemmerplas en de ligweides openbaar blijven. Het voorliggende plan voorziet daarin en wij zien op onze Facebook-pagina dat de bewoners hier positief over zijn.

In een van de ‘5 dagen…’-uitzendingen zijn door SP-statenlid mevrouw Bouhlel beschuldigingen geuit richting de gemeente. Deze beschuldigingen zijn volstrekt ongegrond. Met deze ongefundeerde beschuldigingen brengt mevrouw Bouhel de gemeente en het gemeentebestuur ernstige schade toe. Wij beraden ons nog op juridische stappen. In ieder geval zullen wij haar schriftelijk aanspreken op haar verantwoordelijkheid. Bovendien zal een formele reactie worden verstuurd naar de Commissaris van de Koning en de SP-fractie, waarin wordt aangedrongen op een bestuurlijk gesprek.

Herontwikkeling / planvorming Ursemmerhof

Ursemmerhof BV is voornemens de bestaande camping te herontwikkelen tot een vernieuwd vakantiepark mét het behoud van het openbare zwemwater. Meer informatie over de plannen voor de locatie presenteert Ursemmerhof BV op www.beachresort.nl.

Ursemmerplas (zwemwater)

De Ursemmerplas, het openbare water op de locatie, blijft openbaar toegankelijk. Dit geldt ook voor de ligweides. Dat is notarieel vastgelegd én iets wat zowel Ursemmerhof BV als de gemeente belangrijk vinden. Op dit moment is de plas geen officieel zwemwater, maar wordt er onderzocht hoe dat voor de toekomst wel weer gerealiseerd kan worden. In het coalitieakkoord is helder aangegeven dat het college wil dat de Ursemmerplas weer zwemwater wordt, zodat inwoners, recreanten en vakantiegasten hiervan kunnen genieten.

Openbaarmaking documenten Ursemmerhof

De Wet open overheid (Woo) verplicht gemeentes om informatie openbaar te maken in verschillende informatiecategorieën. Openbaarmaking naar aanleiding van een ingediend Woo-verzoek is een van deze categorieën. Over Ursemmerhof is op 13 maart 2023 een verzoek tot openbaarmaking ingediend. Op deze pagina staat dit verzoek en de bijbehorende documentatie weergegeven. Persoonsgegevens en andere privacygevoelige gegevens zijn onleesbaar gemaakt, zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gemeente Koggenland maakt van een aantal dossiers ook pro-actief informatie openbaar. Daarom publiceert de gemeente op deze pagina ook stukken en correspondentie over Ursemmerhof van ná het ingediende Woo-verzoek.

Proactieve openbaarmaking documentatie Ursemmerhof vanaf mei 2023

Woo-verzoek: Ursemmerhof

Document- en zaaknummer: U23.002077 / ZK23001186

Datum ingediend: 13 maart 2023

Samenvatting:

Het Mediahuis heeft op 30 maart 2023 een verzoek tot openbaarmaking ingediend van documenten die betrekking hebben op de herontwikkeling van Ursemmerhof. De gemeente Koggenland is aan dit verzoek tegemoetgekomen en heeft de betreffende documenten, inclusief bijbehorende e-mailberichten, openbaar gemaakt. De openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.

Contact

Voor vragen over Ursemmerhof of Ursemmerplas kunt u contact opnemen via woo@koggenland.nl.

Openbaarmaking informatie

De Wet open overheid (Woo) verplicht gemeentes open en transparant te zijn. Gemeente Koggenland maakt op basis van ingediende Woo-verzoeken documenten openbaar. De gemeente maakt daarnaast allerlei andere informatie actief openbaar (verplichte Woo-informatiecategorieën) en in vele gevallen zelfs pro-actief openbaar (transparante communicatie over lopende projecten en trajecten). 

Meer weten over wat en hoe de gemeente openbaar maakt?

Informatie opvragen

Mist u informatie? Wilt u ons een gerichte vraag stellen of een eenvoudig informatieverzoek indienen? Dat kan via het digitale contactformulier.

Contact met de gemeente

Heeft u uitgebreide informatie of stukken over een bepaald beleid of besluit nodig? De Wet open overheid (Woo) biedt de mogelijkheid informatie op te vragen bij de gemeente. U kunt dan een Woo-verzoek bij ons indienen

DigiDZelf een Woo-verzoek indienen