Geplande wegwerkzaamheden in de gemeente Koggenland worden weergegeven op de externe website Melvin. Tik op de onderstaande knop 'Online overzicht wegwerkzaamheden' om een actueel overzicht te raadplegen. Naast geplande werkzaamheden worden omleidingsroutes weergegeven.

Online overzicht wegwerkzaamheden (externe website)(externe link)

Werkzaamheden N243: afsluiting ter hoogte van Avenhorn

Van 9 januari 2023 tot eind april 2023 is de Middenweg (N243) afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de rotonde bij de Middenweg (N509) en Braken (N194) bij Avenhorn. In opdracht van de provincie Noord-Holland doet aannemer Boskalis groot onderhoud en aanpassingen aan dit deel van de N243. Het fietspad en de rijbaan worden vernieuwd en de kruising bij Kathoek wordt vervangen door een rotonde. Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande auto- en fietsverkeer omgeleid.

Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de N194 en de N242. Fietsverkeer kan bij de Mijzerweg en de Vrouwenweg de N243 oversteken en de weg vervolgen via de Noorddijk of Jisperweg. De fietstunnel onder de kruising van de N243 met Kathoek is open.

Veiligheid en maatregelen

Voor de veiligheid van de weggebruikers en de werknemers is het wegdeel waar gewerkt wordt afgesloten. Er is alleen toegang tot het afgesloten werkvak voor: bewoners en bedrijven die gevestigd zijn langs de Middenweg, hun bezoekers en bezorgdiensten, nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en lokaal landbouwverkeer met als bestemming de landbouwpercelen met een inrit aan het afgesloten werkvak.

Vanaf de start van de werkzaamheden staan er op verschillende plekken verkeersregelaars om direct bij aanvang van de werkzaamheden het verkeer de juiste route via de N194 te laten volgen en sluipverkeer en overlast tegen te gaan. Bij het werkvak staan verkeersregelaars, maar ook op locaties langs de omleidingsroutes.

Meer informatie en contact

Lees meer over de werkzaamheden en omleidingsroutes op www.infoN243.nl(externe link)(externe link). Weggebruikers en omwonenden met vragen over de werkzaamheden kunnen terecht bij Leontien Benders, omgevingsmanager van Boskalis via (06) 57 43 69 13 of via N243omgeving@boskalis.com. Met andere vragen kunnen weggebruikers en bewoners terecht bij het Servicepunt van de provincie via (0800) 0200 600 (gratis) of via infoN243@noord-holland.nl.

Liander verzwaart het elektriciteitsnetwerk in Obdam

Vanaf maandag 26 oktober 2022 tot 1 maart 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd door Liander aan het elektriciteitsnetwerk in Obdam.

Wat gaat er precies gebeuren?

Werkzaamheden per straat en start per huisnummer

  • · Boterstraat 11 t/m 23
  • · Dokter Lohmanstraat 15 t/m 17
  • · Weerestraat 1 t/m 62
  • · Voetpad Langeland (Weerepark)
  • · Merel 16 t/m 2
  • · Reigerlaan 31 t/m 1
  • · Reigerlaan 2 t/m 4
  • · Kwikstaart
  • · Dokter Lohmanstraat 94 t/m 50
  • · Tulpenstraat 2 t/m 28

Wie voert het werk uit?

Stam & Co voert de werkzaamheden uit in opdracht van Liander.

Wat is de (verkeers)hinder?

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden er onder de inritten en parkeerplaatsen zogeheten mantelbuizen aangelegd. Tijdens de werkzaamheden kunt u uw woning gewoon bereiken. Dit geldt ook voor fietsers, hulpdiensten en overig bestemmingsverkeer. Houd er wel rekening mee dat trottoirs minder goed begaanbaar zijn dan normaal.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de kabelwerkzaamheden van Liander? Neem dan contact op met de uitvoerder of projectleider Martijn van Santen via martijn.van.santen@alliander.com of met de coördinator kabels en leidingen van de gemeente Koggenland, Cornelis van Winkel via email c.vanwinkel@koggenland.nl of telefoonnummer (0229) 54 83 04.