Op deze pagina vindt u straks publicaties uit de categorie Beschikkingen van de Woo (Wet open overheid). Het gaat om schriftelijke besluiten van onze gemeente die rechtsgevolgen hebben. Denk aan beschikkingen op grond van de drank- en horecawet, bouwvergunningen of beschikkingen over evenementen. Ook een beslissing op bezwaar is een beschikking.

Voor veel soorten beschikkingen maakt de Woo uitzonderingen. Die hoeven we niet openbaar te maken. Denk aan beschikkingen rond belastingen, financiële bijstand en boetes.

Alleen de beschikkingen zelf maken we straks openbaar. De onderliggende stukken, zoals de aanvraag of andere stukken, dus niet.

Openbaarmaking in de categorie Beschikkingen is nog niet verplicht. De openbaarmaking is wel in voorbereiding. De datum waarop openbaarmaking van beschikkingen verplicht wordt, wordt op een later moment bij Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment geldt de publicatieplicht voor nieuwe beschikkingen.