Openbaarmaking Onderzoeken (Woo)

Op deze pagina vindt u straks publicaties uit de categorie Onderzoeken van de Woo (Wet open overheid). Het gaat om onderzoeksrapporten die

  • betrekking hebben op het functioneren van de gemeentelijke organisatie, en/of
  • betrekking hebben op de voorbereiding of de evaluatie van beleid, inclusief uitvoering, naleving en handhaving, en
  • een algemeen karakter hebben, dus niet om individuele gevallen gaan.

De Woo verplicht alleen de publicatie van onderzoeksrapporten (binnen vier weken na ontvangst). Onderliggende stukken bij een onderzoek worden niet openbaar gemaakt. Interne audits en juridische adviezen hoeven ook niet openbaar gemaakt.

Openbaarmaking in de categorie Onderzoeken is nog niet verplicht. De openbaarmaking is wel in voorbereiding. De datum waarop openbaarmaking van onderzoeksrapporten verplicht wordt, wordt op een later moment bij Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment geldt de publicatieplicht voor nieuwe onderzoeksrapporten.