Openbaarmaking Convenanten (Woo)

Op deze pagina vindt u straks de convenanten van de gemeente Koggenland.

Gemeente Koggenland voert een aantal wettelijke taken samen met andere partijen uit. Die samenwerking wordt vastgelegd in convenanten. Daarin staan de gemaakte afspraken en te behalen doelen vermeld. 

Gemeente Koggenland maakt de stukken en informatie uit de categorie Convenanten van de Woo (Wet open overheid) op dit moment nog niet volledig openbaar. Wel gedeeltelijk: convenanten die besproken zijn op de raadsvergaderingen, zijn al wel openbaar gemaakt. U vindt deze convenanten en documenten met informatie over deze convenanten via de zoekfunctie op de website van de gemeenteraad van Koggenland.

Openbaarmaking in de categorie Convenanten is nog niet verplicht. De datum waarop deze openbaarmaking verplicht wordt, wordt op een later moment bij Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment geldt de publicatieplicht voor alle nieuwe convenanten.