De uitwerking van het Wmo-beleid gaat in nauw overleg met de Adviesraad. Deze Adviesraad is hier speciaal voor opgericht. De raad vertegenwoordigt de ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden, jongeren en vrijwilligers in de gemeente Koggenland. De Adviesraad adviseert het gemeentebestuur op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Zij kan dat doen op verzoek van de gemeente, maar ook op eigen initiatief.

Contact

Wilt u meer weten over de Adviesraad of wilt u contact met een van de leden? Neem contact op met Manuela de Man via telefoonnummer (0229) 54 83 62 of mail naar m.deman@koggenland.nl.