Agenda's en Notulen van de Adviesraad Sociaal Domein

De uitgebreide notulen zijn digitaal op te vragen bij de secretaris van Stichting Adviesraad Sociaal Domein Koggenland. U kunt een mail sturen naar secretarisadviesraadkoggenland@gmail.com.