Vergaderdata van de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert iedere eerste maandagavond van de maand van 19:00 tot 21:00 uur (tenzij anders aangegeven) in het gemeentehuis. Hieronder vindt u de vergaderdata. In gezamenlijk overleg wordt gekeken naar het voortzetten van deze vaste vergaderstructuur in de zomermaanden juli en augustus.

Vergaderingen in 2e helft van 2023

 • 4 september
 • 9 oktober
 • 30 oktober Inspiratiesessie vanaf 17.30 uur inloop, 18.00 uur – 21.30 uur
 • 6 november
 • 4 december 

Vergaderingen in 2024

 • 15 januari 
 • 5 februari, onder voorbehoud omdat 15 januari en 5 februari erg snel na elkaar volgen
 • 4 maart
 • 8 april (1 april is 2e paasdag)
 • 6 mei
 • 3 juni
 • 1 juli (als dit nodig mocht zijn)
 • 5 augustus (als dit nodig mocht zijn)

De schoolvakantie in de regio Noord is van 20 juli tot en met 1 september 2024