De Adviesraad Sociaal Domein vergadert iedere eerste maandagavond van de maand van 19:00 tot 21:00 uur (tenzij anders aangegeven) in het gemeentehuis. Hieronder vindt u de vergaderdata. 

Vergaderingen in 2022-2023

  •  8 november
  • 12 december
  • 30 januari (vergadering voor januari en februari samen)
  • 6 maart
  • 3 april
  • 8 mei
  • 5 juni
  • 3 juli