De Adviesraad Sociaal Domein vergadert iedere eerste maandagavond van de maand van 19:00 tot 21:00 uur (tenzij anders aangegeven) in het gemeentehuis. Hieronder vindt u de vergaderdata. 

Vergaderingen in 2022

  • 10 januari
  •  7  februari
  •  7  maart
  •  4  april
  •  2  mei
  • 13  juni
  • 5 september
  •  3 oktober
  •  7 november
  • 12 december