De gemeente heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid waarin regels en voornemens zijn opgenomen. Dit beleid is gebaseerd op de Aanbestedingswet.