Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Koggenland.

Het college vergadert iedere dinsdag.

Loco-burgemeesters

  • Wethouder Van Dolder – eerste loco-burgemeester
  • Wethouder Van Kampen – tweede loco-burgemeester
  • Wethouder Krijnen – derde loco-burgemeester

Vervanging bestuurders bij afwezigheid

  • Burgemeester Bonsen vervangt wethouder Krijnen
  • Wethouder Van Kampen vervangt wethouder Van Dolder
  • Wethouder Krijnen vervangt wethouder Van Kampen
  • Wethouder Van Dolder vervangt burgemeester Bonsen