Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Koggenland.

Het college vergadert iedere dinsdag.

Loco-burgemeesters

  • Wethouder Bart Krijnen – eerste locoburgemeester
  • Wethouder Marian van Kampen – tweede locoburgemeester

Vervanging bestuurders bij afwezigheid

  • Burgemeester Monique Bonsen-Lemmers wordt vervangen door wethouder Bart Krijnen
  • Wethouder Bart Krijnen wordt vervangen door wethouder Marian van Kampen
  • Wethouder Marian van Kampen wordt vervangen door burgemeester Monique Bonsen-Lemmers