Portefeuille

  • Inkomensvoorzieningen
  • Jeugd
  • Zorg en voorzieningen
  • Sociaal domein
  • Volksgezondheid

Nevenfuncties

  • Penningmeester Toneelvereniging DVV Wogmeer

Contact

Bestuurssecretariaat Koggenland
Telefoon: (0229) 54 83 95
E-mail: bestuurssecretariaat@koggenland.nl