Microturbines

Windturbines kunnen op de grond geplaatst, maar ook op het dak van een huis of bedrijf of op een mast bevestigd worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Verticale As Turbines (VATs) en Horizontale As Turbines (HATs). 

Erfturbines

Erfturbines zijn turbines met een as-hoogte van maximaal 15 meter. De as-hoogte van een windturbine wordt gemeten vanaf het peil tot aan de as. Erfturbines zijn losstaande turbines die slechts één of enkele huishoudens van energie kunnen voorzien.

Meer informatie over het ‘Wind op land’-beleid van Koggenland:

Meer informatie over het plaatsen van kleine windturbines: