Welkom! Waar wij als Koggenland voor staan? Dat vertellen we graag!

Onze missie is samen te blijven bouwen aan een fijne en veilige omgeving waar inwoners prettig kunnen leven, ondernemers zich kunnen ontplooien en bezoekers kunnen genieten. 

We zijn een ondernemende, dienstverlenende organisatie, dichtbij de samenleving. We denken en handelen praktisch, met oog voor lokale en regionale behoeften en kansen.

Wij staan voor een Kansrijk Koggenland, voor én met elkaar!

Wat betekent dit in de praktijk?

We staan in verbinding met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners

We zoeken mensen op en betrekken ze vroeg bij het bepalen van ambities en beleid. Participatie is vanzelfsprekend. We informeren naar de vraag achter de vraag, weten wat er speelt en zijn oplossingsgericht. Wij passen regels toe met gezond verstand.

We zien het gemeentehuis als gastvrije ontmoetingsplek

Wij willen dat Iedereen zich thuis voelt. Het gemeentehuis is een ontmoetingsplek. Wij leveren persoonlijke service, met oprechte aandacht.

Koggenland is een uitstekende werkgever

We zijn ondernemend en vooruitstrevend. Daarnaast koesteren we onze Westfriese nuchterheid. We waarderen elkaar, durven elkaar aan te spreken en denken met elkaar mee. Het werk is lokaal én regionaal interessant en uitdagend. 

We werken thuis, op locatie of op kantoor. We hebben daarbij oog voor de verbinding met elkaar en voor de werk- en privébalans. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ambities. We verwelkomen nieuwe talenten en koesteren anders denken. Zo blijven we onszelf en de dienstverlening ontwikkelen.

We werken optimaal digitaal

Digitaal werken ondersteunt persoonlijk contact. Iedereen kan zelfstandig gebruik maken van onze dienstverlening, maar voor informatie of advies, maken onze medewerkers het verschil.

We werken met veilige digitale systemen en benutten techniek verantwoord. Met hulp van data kunnen we leren en verbeteren. Zo leggen we de lat steeds hoger.

We werken optimaal samen met college en gemeenteraad

Raadsleden, collegeleden en medewerkers kennen elkaar en respecteren elkaars rollen. Medewerkers weten wat er speelt en kunnen in een complexe omgeving het bestuur goed adviseren. Het bestuur stelt kaders vast en medewerkers vertalen die in praktisch uitvoerbare voorstellen. Medewerkers en collegeleden informeren elkaar, wat bijdraagt aan goede besluiten.

Wij bundelen onze krachten in de regio

De regio is het verlengstuk van de gemeente. We maken optimaal gebruik van regionale kennis en ervaring. En werken actief samen aan de grote maatschappelijke opgaves van het Pact van Westfriesland.