Mandaat is een opdracht aan een ander om onder verantwoordelijkheid van het bevoegd bestuursorgaan, een bevoegdheid uit te oefenen.

Het gaat daarbij om beschikkingen die op grond van wetten of verordeningen door het college of de burgemeester moeten worden genomen, meestal naar aanleiding van een aanvraag.

Bekijk het mandaatstatuut op Overheid.nl