De (ambtelijke) organisatie van de gemeente Koggenland bestaat uit een directie en de drie afdelingen Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Bestuur. De Algemeen directeur/ Gemeentesecretaris vormt samen met de afdelingshoofden het Directie Management Team (DMT) en samen met de teamleiders van de afdelingen het groot MT (GMT). 

visuele weergave van organisatiestructuur gemeente Koggenland, organogram
Visuele weergave van de organisatiestructuur van gemeente Koggenland

Afdeling Dienstverlening

De afdeling Dienstverlening is het visitekaartje van de organisatie. De afdeling onderhoudt de primaire contacten met inwoners, bedrijven en instellingen en is verantwoordelijk voor het aanbod van diensten en producten met een hoge kwaliteit aan deze doelgroepen. De teams binnen de afdeling dragen een hoge gastvrijheidsbeleving uit en zorgen voor een hoge klanttevredenheid. De afdeling bestaat uit +/- 110 medewerkers verdeeld over de teams: Gemeentelijk Contact Centrum (GCC)/Burgerzaken, Sport, het Zorgteam, Openbare ruimte en Vergunningverlening, toezicht en handhaving/ Ruimtelijke Ordening (VTH/RO).

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt en faciliteert het college, de gemeenteraad en de interne organisatie optimaal bij de uitvoering van de primaire processen en het realiseren van de organisatiedoelen. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie op de korte, middellange en lange termijn en faciliteert medewerkers om op een goede wijze hun werk te kunnen doen. De afdeling is dienstverlenend en intern georiënteerd en bestaat uit ongeveer 60 medewerkers verdeeld over de teams: Financiën, Informatie en Staf waarin de aandachtsgebieden Financiën, Informatiemanagement, Informatiebeheer, Human Resource Management (HRM), Communicatie, Juridische Zaken en Facilitaire zaken onder vallen. 

Afdeling Bestuur

De afdeling Bestuur vertaalt lokale, regionale en landelijke (maatschappelijke) ontwikkelingen en vraagstukken in (strategische) adviezen, projecten, beleid en uitvoeringsplannen. De afdeling is primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en de uitvoering van projecten. Alle werkzaamheden staan in het teken van het ondersteunen en faciliteren van het college en de gemeenteraad. Bij het ontwikkelen van de plannen speelt participatie een belangrijke rol. De afdeling bestaat uit ongeveer 35 medewerkers verdeeld over de teams Beleid, Projectmanagement, Bestuursondersteuning en Vastgoed & Woningbedrijf.