Ik vind het belangrijk om de verbinding met inwoners, ondernemers en partners in de regio te versterken en nieuwe verbindingen te realiseren.

Monique Bonsen-Lemmers (Haarlemmermeer, 1965) is burgemeester van de gemeente Koggenland. Daarnaast is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.

Monique Bonsen studeerde rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij was werkzaam als advocaat, mediator en partner op het gebied van arbeidsrecht bij een advocatenkantoor in Haarlem. In 2014 volgde zij de Postacademische Leergang Arbeidsrecht en in 2015 de Governance opleiding voor Commissarissen en Toezichthouders. Tussen 2018 en 2020 was zij regiovoorzitter van D66 in Zuid-Holland. Op 23 september 2020 werd Monique Bonsen middels koninklijk besluit benoemd tot burgemeester van de gemeente Koggenland. Monique Bonsen woont met haar man in Berkhout en samen hebben zij vier kinderen.

Over haar rol als burgemeester

"Koggenlanders zijn echte aanpakkers. Ze kijken naar elkaar om en helpen waar nodig. Ten tijde van crisis of speciale momenten tot en met het vieren van de jaarlijkse dorpsfeesten. Met de Westfriese nuchterheid zetten Koggenlanders de schouders eronder".

"De vele vrijwilligers, dorpshuizen, doe-teams en verenigingen zetten zich dagelijks in voor een verbonden Koggenland. Met de kinderraad werken we aan wat kinderen belangrijk vinden in onze gemeente. Samen met lokale ondernemers zetten we Koggenland op de kaart met hun producten en innovaties".

"Als burgemeester van de gemeente Koggenland zet ik mij iedere dag in om de verbinding met inwoners, ondernemers en partners lokaal en regionaal te versterken. Ook creëer ik nieuwe verbindingen, waar ik kansen zie. Om zodoende een bijdrage te leveren aan een Koggenland waar iedereen prettig kan leven, wonen, werken en recreëren. De ambtsketen van de gemeente Koggenland draag ik met trots".

Portefeuille

 • Algemeen bestuur
  • Participatie
  • Regionale samenwerking
  • Integriteit
 • Bedrijfsvoering
  • Personeel en organisatie
  • Dienstverlening
  • Informatievoorziening
  • GR De Som
  • GR Westfries archief
 • Burgerzaken
 • Horeca
 • VTH- bijzondere wetten
 • Openbare orde en veiligheid
  • Integraal jeugdbeleid
  • GR Veiligheidsregio
  • Vluchtelingen en asielzoekers
 • Kunst, cultuur en ontwikkeling
  • Monumentenzorg
  • Cultuur
  • Kerkenvisie
 • Economie
  • Ontwikkelingsbedrijf NHN
  • Werkgelegenheid

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
 • Secretaris van de christelijke Vereniging voor de verpleging van lijders aan Epilepsie
 • Voorzitter Bestuurders-vereniging van D66

Contact

Neem voor een afspraak contact op met het bestuurssecretariaat van burgemeester en wethouders.
Telefoon: (0229) 54 83 95
E-mail: bestuurssecretariaat@koggenland.nl

Spreekuur burgemeester

Iedere inwoner van Koggenland kan terecht bij het spreekuur om in gesprek te gaan met burgemeester Monique Bonsen. Zij houdt elke 2 weken op donderdag spreekuur in het gemeentehuis. Elk gesprek duurt maximaal 15 minuten. Lees meer over dit spreekuur.

Columns 2024

Columns van de burgemeester van Koggenland in het Koggennieuws. 

Nieuwsberichten