Ik vind het belangrijk om de verbinding met inwoners, ondernemers en partners in de regio te versterken en nieuwe verbindingen te realiseren.

Monique Bonsen-Lemmers (Haarlemmermeer, 1965) is burgemeester van de gemeente Koggenland. Daarnaast is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland(externe link).

Monique Bonsen studeerde rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij was werkzaam als advocaat, mediator en partner op het gebied van arbeidsrecht bij een advocatenkantoor in Haarlem. In 2014 volgde zij de Postacademische Leergang Arbeidsrecht en in 2015 de Governance opleiding voor Commissarissen en Toezichthouders. Tussen 2018 en 2020 was zij regiovoorzitter van D66 in Zuid-Holland(externe link). Op 23 september 2020 werd Monique Bonsen middels koninklijk besluit benoemd tot burgemeester van de gemeente Koggenland. Monique Bonsen woont met haar man in Berkhout en samen hebben zij vier kinderen.

Over haar rol als burgemeester

"Koggenlanders zijn echte aanpakkers. Ze kijken naar elkaar om en helpen waar nodig. Ten tijde van crisis of speciale momenten tot en met het vieren van de jaarlijkse dorpsfeesten. Met de Westfriese nuchterheid zetten Koggenlanders de schouders eronder".

"De vele vrijwilligers, dorpshuizen, doe-teams en verenigingen zetten zich dagelijks in voor een verbonden Koggenland. Met de kinderraad werken we aan wat kinderen belangrijk vinden in onze gemeente. Samen met lokale ondernemers zetten we Koggenland op de kaart met hun producten en innovaties".

Als burgemeester van de gemeente Koggenland zet ik mij iedere dag in om de verbinding met inwoners, ondernemers en partners lokaal en regionaal te versterken. Ook creëer ik nieuwe verbindingen, waar ik kansen zie. Om zodoende een bijdrage te leveren aan een Koggenland waar iedereen prettig kan leven, wonen, werken en recreëren. De ambtsketen van de gemeente Koggenland draag ik met trots".

Portefeuille

Wettelijke taken

 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie beleid
 • Integriteit

Extra portefeuilles

 • Burgerzaken
 • Burgemeesterskring
 • Communicatie
 • Cultuur
 • Dienstverlening
 • Facilitaire zaken en I&A
 • Integraal overleg jeugd, zorg, OOV
 • Integrale handhaving
 • Kunst
 • Monumentenzorg
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Pact van WF
 • Personeel en organisatie
 • Regionaal Beheersoverleg Politie
 • Regionale Driehoek
 • Regionale samenwerking
 • SG Regionaal Info en Exp. Centrum
 • SSC De Som
 • Veiligheidsregio

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
 • Secretaris van de christelijke Vereniging voor de verpleging van lijders aan Epilepsie
 • Voorzitter Bestuurders-vereniging van D66

Nieuwsberichten

Contact

Neem voor een afspraak contact op met het bestuurssecretariaat van burgemeester en wethouders.
Telefoon: (0229) 54 83 95
E-mail: bestuurssecretariaat@koggenland.nl