Maar liefst vijf Koggenlanders ontvangen op woensdag 26 april een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Monique Bonsen: ‘Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor allerlei initiatieven in onze dorpen, zij zorgen ervoor dat heel veel inwoners kunnen genieten van toneel, muziek, sport, samenkomen tot aan een luisterend oor wanneer dat nodig is. Vele uurtjes, vaak achter de schermen, gaan zitten in heel veel belangrijke ondersteunende taken. Ik ben verheugd dat ik vijf van onze inwoners onze waardering kan overbrengen door een Koninklijke Onderscheiding uit te reiken.’

Burgemeester Bonsen reikte de onderscheiding uit aan (van links naar rechts op de foto):

  • Mevrouw C.M.T. (Tiny) Lisman-Blom: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • De heer P.N.M. (Peter) Wortel: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • De heer V.J. (Vincent) Borst: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • De heer J.M. (Jan) Beentjes: lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • De heer N.P. (Nico) Klijn: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hieronder een korte omschrijving waarom deze vijf inwoners een Koninklijke Onderscheiding ontvingen:

De heer V.J. Borst (61) uit Obdam

De heer Borst wordt gezien als erg betrokken, een van de trekkers, zeg maar ‘parels’ voor het verenigingsleven van Obdam. Hij draagt bij aan het levensplezier van een paar duizend mensen en is bij heel veel betrokken. Een aantal voorbeelden: de heer Borst is al sinds 1987 lid van de technische commissie van Sociaal Cultureel Centrum De Brink te Obdam. Hij heeft het licht- en geluidsplan gemaakt en tevens het ontruimingsplan. Hij is bij alle optredens aanwezig en zorgt voor het licht en geluid en het opruimen na afloop. Naast zijn lidmaatschap van de technische commissie daar, is de heer Borst sinds 2004 de technisch ondersteuner en lid van de activiteitencommissie van Sociaal Cultureel Centrum De Brink te Obdam. Hij organiseert activiteiten en begeleidt deze. Eén van deze activiteiten is het organiseren van het jaarlijks terugkerende bevrijdingsfestival. Tot slot is hij bij De Brink sinds 1999 tevens initiatiefnemer, organisator, ondersteuner en presentator van muziekavonden. Maar ook het Piratenkoor mag sinds 2018 op zijn hulp rekenen, als technisch ondersteuner. En al eerder was hij van 1990 tot 2008 bestuurslid en vrijwilliger van Atletiekvereniging ARO ‘88 te Obdam. Hij was initiatiefnemer de Stratenloop, het Nederlands Kampioenschap Shuttle Run, triatlonwedstrijden en diverse wedstrijden van de vereniging. De heer Borst is tevens voorzitter van de atletiekvereniging geweest en heeft bijgedragen aan het abseilen van de kerktoren. Door de heer Borst is het bevrijdingsvuur door atleten van de vereniging van Wageningen naar Obdam gebracht.

De heer J.M. Beentjes (71) uit Obdam
De priester van de Sint Victorparochie noemt meneer Beentjes de duvelstoejager van de Sint Victorparochie. Gemiddeld besteedt de heer Beentjes maar liefst 54 uur per week aan vrijwilligerswerk. Dat vult hij met allerlei werkzaamheden. Zo was hij van 1973 tot en met 2001 wedstrijdleider en coördinator van de Biljartbond. Ook organiseerde hij ruim 26 jaar biljarttoernooien in de week van Hemelvaart. De heer Beentjes is sinds 2014 lid van Entre Deux, het koor van de St. Victorparochie, waarin hij zingt maar ook zaken voor regelt. Hij opent de kerk, zet koffie, doet de kachel en lichten aan, zet het orgel klaar en stuurt de liturgie toe aan betrokkenen. Hij zet zich sinds 2011 elke week in voor diverse werkzaamheden op het secretariaat van de St. Victorparochie zoals het plaatsen van allerlei bestellingen, het maken van de roosters voor de vieringen, het parochieblad maken, informatie op de website actueel houden, email beantwoorden en de post verzorgen. Tevens stuurt hij de gastvrouwen op de pastorie aan.  Naast zijn werk op het secretariaat van de parochie, doet hij ook het toezicht op het onderhoud van de kerk zoals de verwarming, licht, geluid, computers, beamers, filmapparatuur, telefoon en alle overige technische zaken. De heer Beentjes geeft uitvoering aan projecten, zoals de bouw van de toiletruimte, de installatie van een nieuw altaar en de bouw van een urnenmuur, inclusief de aankleding eromheen met paden en verlichting. Vanaf 2018 heeft hij zich ingezet voor het Doe-team Ontmoetingsplein Obdam. De heer Beentjes wordt omschreven als iemand met de kracht om zich ondergeschikt te maken aan het algemeen belang en fungeert als de olie in de machine waardoor alles soepel blijft verlopen. Een warme, sociale persoonlijkheid, een behulpzaam persoon die altijd voor iedereen klaarstaat.

De heer P.N.M. Wortel (67) uit Obdam

De heer Wortel is van 2003 tot en met 2009 secretaris geweest van de Parochieraad St. Victor en vanaf 2009 werd hij penningmeester. Deze taak vervult hij nog steeds. Hij zorgt voor de dagelijkse betalingen, jaarrekeningen, begrotingen en het afstorten van het collectegeld. Sinds 2005 is de heer Wortel tevens actief als penningmeester van de Stichting Onderhoud en Restauratie van de St. Victor kerk. Naast zijn werkzaamheden als penningmeester, zette hij zich in om de pastorie te schilderen en werkt hij nauw samen met de technische man van het bestuur. Daarnaast helpt hij de pastor, die blind is, met zijn persoonlijke administratie. De heer Wortel beheert sinds 2017 samen met een mede bestuurslid het Adriaantjes Fonds. Deze stichting is actief op het gebied van de verpachting van gronden, het innen van de pachtopbrengst en het contact met de pachters. Uit de opbrengst worden mensen ondersteund die het moeilijk hebben. Er wordt door het bestuur verantwoording afgelegd aan de diaconie van de Hervormde Gemeente West-Friesland. Tot slot is de heer Wortel is sinds 2018 lid van het Doe-team Ontmoetingsplein Obdam. Daarnaast fungeert de heer Wortel als gesprekspartner voor inwoners van Obdam en leidt zijn brede kennis en geduldige houding vaak tot positieve ontwikkelingen. Op deze wijze zet hij zich in de voor de gehele dorpsgemeenschap van Obdam. De heer Wortel wordt omschreven als iemand die zeer coöperatief is ingesteld en constructief meedenkt. Hij staat altijd klaar om de gemeenschap te helpen, op welk tijdstip dan ook.

Mevrouw C.M.T. Lisman-Blom (85) uit Berkhout

Mevrouw Lisman-Blom wordt omschreven als iemand die zeer nauwgezet, vol overgave en met resultaat haar werkzaamheden oppakte en nog steeds oppakt. Zij wordt alom zeer gewaardeerd. Mevrouw Lisman-Blom is jarenlang, van 1971 tot 1998, penningmeester geweest van de plaatselijke volleybalvereniging. Zij bewaakte de penningen, woonde bestuursvergaderingen bij, verdedigde het budget, zorgde dat er ervaren krachten voor de groepen stonden en hielp mee met het organiseren van demonstraties, toernooien en competitiewedstrijden. Ook was zij af en toe scheidsrechter en houdt zij plakboeken bij van de vereniging. Daarnaast is mevrouw sinds 1987 coördinator voor de Hartstichting. Zij neemt de collectebussen in ontvangst en zorgt ervoor dat er voldoende collectanten zijn. Sinds 1998 collecteert mevrouw Lisman-Blom daarbij voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. En sinds 2006 óók voor de Dierenbescherming. Zij heeft gedurende deze periode geen enkele week gemist!  Mevrouw Lisman-Blom was van 1988 tot 2000 kantinecommissielid van de tennisvereniging. Zij schildert ieder jaar nog de borden met de namen van de clubkampioenen. Mevrouw Lisman-Blom is sinds 2011 bestuurslid en beheerder van de lief- en leedpot van Ouderen Bond Berkhout Bobeldijk (OBBB, voorheen ANBO), waar zij naast de bestuursvergaderingen meedenkt over de uitstapjes. Zij brengt negen keer per jaar flyers van de OBBB rond en brengt met zelfgemaakte kaartjes en een bloemetje/fruitmand zieke leden en jubilarissen een bezoek. Van 2015 tot 2019 was mevrouw Lisman-Blom verkoopster in het winkeltje van het bejaardenhuis. Door de corona hielden deze werkzaamheden op. Sindsdien staat zij alleenstaande en vaak eenzame bewoners bij voor een persoonlijk praatje.

De heer N.P. Klijn (58) uit Obdam

De heer Klijn is sinds 2004  lid van de technische commissie van Sociaal Cultureel Centrum De Brink te Obdam. Vanuit dit perspectief biedt hij technische ondersteuning bij diverse activiteiten zoals optredens, uitvoeringen van verenigingen. Tijdens de nieuw- en verbouw heeft de heer Klijn vele technische werkzaamheden verricht, maar ook bijgedragen aan het opzetten van de begroting voor een nieuwe geluid- en lichtinstallatie. De heer Klijn is tevens actief in de activiteitencommissie. Hieromtrent zet hij zich in voor onder andere het jaarlijkse bevrijdingsfestival en recent een benefietfestival voor Oekraïne. Algemeen verricht de heer Klijn technische (onderhouds-)werkzaamheden aan het Sociaal Cultureel Centrum. Daarnaast is hij sinds 1990 technisch ondersteuner bij toneelvereniging Rein Genoegen. Naast het licht en geluid, houdt hij zich ook actief bezig met het bouwen van het decor. Sinds 2002 verzorgt hij de technische ondersteuning bij de fanfare ‘Muzieklust’ in Obdam. Hij regelt het licht en geluid tijdens de concerten. Tevens helpt hij bij de opbouw van het toneel of andere voorzieningen die nodig zijn. Vanaf 2007 is hij ook betrokken bij de Cabaretgroep in Obdam. Ook hier verzorgt hij de technische ondersteuning (belichting, geluid en begeleiding van de band). De heer Klijn is niet alleen aanwezig bij de uitvoeringen, maar ook bij de repetities die het hele jaar doorgaan. Sinds 2014 is de heer Klijn lid van het 4-5 mei comité in Obdam. Naast het feit dat hij inhoudelijk een bijdrage levert aan de diensten in de kerk, verzorgt hij de technische ondersteuning bij de toespraken bij de verschillende monumenten. Ook voor deze periode, was de heer Klijn al erg actief als vrijwilliger. Van 1987 tot 2000 was de heer Klijn bestuurslid en vrijwilliger bij Stichting Jeugdwerk in Obdam. In 1994 is hij als lid van de bouwcommissie actief betrokken geweest bij de bouw van de nieuwe accommodatie. Hij maakte onder andere het elektroplan. Tijdens ouderavonden en andere activiteiten verzorgde hij het licht en geluid. Tot slot heeft de heer Klijn zich van 1985 tot 2005 op diverse fronten verdienstelijk gemaakt voor de Sint Nicolaas vereniging in Obdam. Van het regelen tot het geluid en technische ondersteuning op het kerkplein, het bezoeken van (peuter)scholen, verenigingen tot het invallen als Sint Nicolaas. De heer Klijn wordt omschreven als een persoon op wie altijd een beroep gedaan kan worden voor het verenigingsleven van Obdam. Voor de organisatie en technische ondersteuning van deze evenementen, neemt de heer Klijn zelfs verlof op bij zijn werkgever om zich vervolgens als vrijwilliger in te zetten.