Negen Koggenlanders ontvingen op vrijdag 26 april 204 een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Monique Bonsen: ‘Dat ik dit jaar maar liefst negen inwoners onze waardering kan overbrengen door een Koninklijke Onderscheiding uit te reiken, is prachtig. Vrijwilligers zijn de rijkdom van een gemeenschap en onze gemeente mag heel trots zijn op deze grote betrokkenheid. Vrijwilligers zorgen ervoor dat inwoners kunnen genieten van toneel, muziek, sport, samenkomen tot aan een luisterend oor wanneer dat nodig is. Dat de leuke dingen georganiseerd worden, maar ook dat achter de schermen de minder leuke klussen gedaan worden. Allemaal stuk voor stuk belangrijk. Inwoners die dit jarenlang, belangeloos en voor verschillende clubs en verenigingen doen, verdienen dit waardevolle grote compliment.’ Burgemeester Bonsen reikte de onderscheiding uit aan: 

  • Mevrouw M.D.A. (Mary) Leek: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • De heer D.C. (Dick) Klaij: lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • Mevrouw M.C.M. (Margreet) Klaij: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • De heer A.J. (Johan) Heusinkveld: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • De heer C.A.M. (Cees) Duipmans: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • Mevrouw M.W. (Marry) Imming-Kramer: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • De heer W.N.M. (Wim) Smit: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • De heer A.G.M. (Louis) Schoutsen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • Mevrouw M.G. (Marga) Meyer-Koersen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hieronder in aparte blokjes leest u korte omschrijvingen van de negen inwoners die op 26 april een onderscheiding ontvingen.

Burgemeester Bonsen te midden van de gedecoreerden
Op de foto van links naar rechts: De heer Duipmans, de heer Heusinkveld, de heer Smit, burgemeester Bonsen, mevrouw Imming, mevrouw Meyer, mevrouw Leek, mevrouw en de heer Klaij en de heer Schoutsen.

Mevrouw M.D.A. (Mary) Leek

Mevrouw Leek is van 1984 tot en met 2020 penningmeester geweest bij zangvereniging Brio. Zij zocht de muziek uit en stelde het nieuwe repertoire samen. Daarnaast maakte zij de muziekmappen en de programma’s en boekjes voor de concerten. Sinds 2004 is mevrouw Leek actief als bestuurslid van De Zonnebloem voor afdeling Obdam-Hensbroek. Zij is verantwoordelijk voor de aanmeldingen, zorgt dat iedere deelnemer een vrijwilligster heeft, regelt de uitjes en onderhoudt hiervoor de contacten. Mevrouw Leek gaat regelmatig op bezoek bij 2 deelnemers, verkoopt loten en organiseert de distributie van de bloemen rond de ziekendag. Ook is zij sinds 2013 lid van de Lourdesgroep, gaat op huisbezoek om deelnemers in te schrijven en gaat zelf met de reis mee als verpleegkundige. Mevrouw Leek is sinds 2014 bestuurslid van het 4 mei comité en zet zij zich in voor de voorbereidingen van de herdenking.  Zij wordt omschreven als zorgvuldig, betrokken en behulpzaam. Ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een eindeloos enthousiasme. 

Echtpaar de heer D.C. (Dick) Klaij en mevrouw M.C.M. (Margreet) Klaij

De heer Klaij zet zich al sinds 1979 in als vrijwilliger en algemeen bestuurslid bij de ijsvereniging in Berkhout. Van het organiseren van de schaats- en winteractiviteiten op en rond de ijsbaan ’t Wijd, tot de jaarlijkse Berkhout Beach, de vaarpuzzeltocht en alles op het gebied van elektra, licht en geluid. Hij zet sinds 1990 zijn kwaliteiten in op het gebied van elektriciteit, bijvoorbeeld voor het aanleggen en het toezicht houden op de verwarmingsinstallatie van de Stichting Berkhouter Kerk. Voor talloze evenementen regelt hij het licht en geluid op het podium, zoals voor toneelvereniging ‘Kunst naar Kracht’. Vanaf de voorbereiding van het lichtplan, het aanwezig zijn bij de vele repetitieavonden en de uitvoering tot en met het afbreken van alle lampen. Tijdens de verbouwing van het dorpshuis van Berkhout in 2014 heeft de heer Klaij zich ook actief ingezet voor het behoud van het toneel en de uitbreiding en verbetering van de toneelverlichting. Hij is sinds 2001 vrijwilliger van de Berkenhof in Berkhout als voorzitter van de Cliëntenraad en de tuinvrijwilligers. Zodra er een paar extra handen nodig zijn, kan er een beroep op de heer Klaij gedaan worden. Op Koningsdag haalt de heer Klaij standaard de tompoezen en de oliebollen op de oliebollenmiddag. Op een speciale feestdagen hijst hij de vlag en eind van het jaar verzorgt hij ook nog eens de kerstversiering van het huis. 

Mevrouw Klaij zet zich vanaf 2001 tot heden in als vrijwilliger voor de Omring. Mevrouw Klaij is actief als bingo- kegel-, en restaurant medewerker. Daarnaast is mevrouw Klaij regelmatig actief bij individuele wensen zoals boodschappen halen of de ramenlappen voor bewoners in de aanleunwoningen. Kleine dingen, maatwerk en juist die dingen die voor mensen veel toevoegen. Tijdens de coronaperiode is mevrouw Klaij twee jaar dagelijks actief geweest om het eten bij een overbuurvrouw aan de deur te bezorgen. Er wordt nooit tevergeefs een beroep op mevrouw Klaij gedaan, zij helpt altijd waar dat nodig is. 

De heer A.J. (Johan) Heusinkveld

De heer Heusinkveld is van 1 juli 2008 tot en met 1 juli 2012 ouderling en lid van het kerkbestuur van de Protestantse gemeente Schermer geweest. Vanaf 2012 tot 2020 heeft hij de taak van bezoekmedewerker op zich genomen en gaf hij ondersteuning aan diverse gemeenteleden van de PG Schermer. Sinds 2013 is de heer Heusinkveld actief betrokken bij Stichting Manna Werkgroep. Zijn activiteiten bestaan uit het uitsorteren van groentes die gratis aan de stichting worden geleverd en die hij klaarmaakt voor verzending aan voedselbanken. De heer Heusinkveld heeft een actieve bijdrage geleverd aan de groei van deze organisatie. Tot slot knapt de heer Heusinkveld al jaren tuintjes van ouderen in Ursem op en regelde hij voor basisschool het Kompas jarenlang het vervoer voor leerlingen uit de Schermer en de Beemster. De heer Heusinkveld wordt omschreven als een harde werker die elke maandag belangeloos aanwezig is en het hart absoluut op de goede plaats heeft. 

De heer C.A.M. (Cees) Duipmans

De heer Duipmans zet zich al jaren belangeloos in voor verenigingen in Zuidermeer en brengt plezier, gezelligheid, kennis én vakmanschap. Zo zijn er diverse verenigingen door zijn betrokkenheid in Zuidermeer opgericht. Door zijn tomeloze inzet betekent hij veel voor het dorp. De heer Duipmans is iemand waar je altijd je vragen bij kwijt kunt en op kunt bouwen. Rustig op de achtergrond en een fijn persoon om mee samen te werken. Een stille kracht van de verenigingen, maar van onschatbare waarde.  Zo was hij in 1979 een van de oprichters van Carnavalsvereniging “De Meerknoeters”. Van 1979-1990 heeft hij elf jaar in het bestuur gezeten en was hij tevens lid van de “raad van elf”. In de beginjaren van de carnaval is er door de heer Duipmans veel tijd vrijgemaakt om van deze vereniging een succes te maken. Sinds de oprichting van Stichting Uganda in 1989 is hij zeer actief betrokken bij de stichting. Hij organiseert tal van activiteiten om financiële ondersteuning te verwerven en beheert de website. Ook verzorgt de heer Duipmans 2x per jaar de Nieuwsbrief en is hij 4 maal onbezoldigd op werkbezoek geweest bij projecten in Uganda. De heer Duipmans verkoopt voor de Ugandastichting zelf gemaakte houten miniaturen en objecten. Bij het organiseren van evenementen is hij zeer actief. Van 1993 tot 30 juni 2023 was de heer Duipmans redacteur van het dorpsblad 'De Postiljon'. Hij was betrokken bij de oprichting van de Jeu de boules vereniging “Oôs Boule-tje” in 2004 en is sindsdien secretaris, onderhoudt de banen, organiseert toernooien en is wedstrijdleider. Vanaf 2010 tot heden is de heer Duipmans ook betrokken met hand- en spandiensten en voorbereidingen van allerlei activiteiten bij Stichting Dorpshuis Zuidermeer. De heer Duipmans is vanaf 2016 tot heden elke week in de weer bij voetbalvereniging S.V. Zuidermeer en trekt bijvoorbeeld de lijnen op de voetbalvelden. 

Mevrouw M.W. (Marry) Imming-Kramer

Mevrouw Imming-Kramer is vanaf 2003 tot 2013 bestuurslid van de Stichting Afasie regio West-Friesland (nu landelijke vereniging Hersenletsel.nl) geweest. Zij leverde een belangrijke bijdrage aan de regionale beleidsontwikkelingen, het werven van sponsorgelden, de inhoud van de nieuwsbrief en de voorbereidingen tot de fusie. Ook begeleidde zij een taalgroep voor mensen met afasie. Van 1 maart 2009 tot 1 februari 2010 heeft mevrouw Imming-Kramer, ter nagedachtenis aan haar overleden vriendin, een sponsor wandel- en fietstocht georganiseerd. De opbrengst daarvan (€ 48.000,00) kwam ten goede aan Pink Ribbon. Mevrouw Imming-Kramer nam van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2021 deel aan het maandelijks overleg met de WMO adviesraad. Sinds 1 juni 2017 begeleidt mevrouw Imming-Kramer, in opdracht van de gemeente en de Alzheimerstichting, de gespreksgroep voor mensen met een naaste met dementie. Zij bereidt de maandelijkse bijeenkomsten voor en volgt de ontwikkelingen rond belangrijke wet- en regelgeving. Verder legt mevrouw Imming-Kramer huisbezoeken bij nieuwe aanmeldingen af. Van 1 maart 2009 tot 1 juli 2009 nam zij onbetaald verlof van haar werk op, om haar ernstig zieke vriendin tot haar dood te verzorgen. Ook liep mevrouw Imming-Kramer tussen 1 januari 2010 en 31 december 2020 met de collectebus voor de Hersenstichting en voor MS. Mevrouw bezoekt al jarenlang iedere week een alleenstaande inmiddels 91-jarige mevrouw om haar mentaal te ondersteunen. Mevrouw Imming-Kramer zet zich graag voor anderen in en velen voelen zich gesteund door haar oprechte betrokkenheid, kennis en ervaring.

De heer W.N.M. (Wim) Smit

De heer Smit is sinds 1989 betrokken bij Sportvereniging Zuidermeer. Hij is daar actief als barvrijwilliger in de sportkantine en is sinds 1994 ook scheidsrechter. Dit doet hij niet alleen bij Sportvereniging Zuidermeer, maar óók bij omliggende verenigingen. Vanaf 1998 is de heer Smit actief betrokken bij de organisatie van diverse toernooien. Hij maakt onder andere de indelingen, roept de wedstrijden om en reikt de prijzen uit. Van 2003 tot 2009 bekleedde de heer Smit de rol van voorzitter in het bestuur van de vereniging. Sinds 2012 organiseert de heer Smit spelletjesavonden, waaronder klaverjassen. Vanaf 2015 is hij ook nog eens mede organisator van de jaarlijkse viswedstrijd. 
Van 2000 tot 2016 was de heer Smit actief bij de Parochie in Zuidermeer als koster. Samen met nog 3 andere vrijwilligers opende de heer Smit de kerkdeur en bereidde de kerkdienst voor. Na de dienst ruimde hij alles op en sloot hij de kerk weer af. Van 2015 tot 2020 vervulde de heer Smit de rol van chauffeur voor Warm Thuis. Eenmaal per twee weken reed hij zijn rit en daarnaast reed hij extra ritten als hiervoor een beroep om hem gedaan werd.

Sinds 2018 is de heer Smit toegetreden tot het bestuur van het Oranje Comité Zuidermeer. Direct heeft hij de rol van voorzitter op zich genomen. Sinds 2022 is de heer Smit na een oproep voor het voortzetten van de vijfkamp, opgestaan als bestuurslid. Hij benaderde tevens andere bestuursleden om toe te treden. Hierdoor kon een traditie in het dorp blijven bestaan. Sinds 2010 is de heer Smit actief als collectant voor het Diabetesfonds. De heer Smit wordt omschreven als betrouwbaar, punctueel persoon op wie altijd een beroep gedaan kan worden. Hij is belangstellend en attent. Hij maakt de jongere generatie enthousiast voor vrijwilligerswerk.

De heer A.G.M. (Louis) Schoutsen

In 1983 is de heer Schoutsen gestart met vrijwilligerswerk voor de plaatselijke sportclub Dynamo. In eerste instantie als trainer/coach van het voetbalteam van zijn zoons. Kort daarna trad hij toe tot het bestuur. In eerste instantie als bestuurslid, later als penningmeester. In 1995 is de heer Schoutsen gestopt met zijn bestuursfunctie en werd hij actief als barmedewerker in de sportkantine en als speaker tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Vanaf 2012 beheert de heer Schoutsen de kas van de sportkantine op zaterdag en zondag. Hij verzorgt het brengen en ophalen en voert de controle en het afstorten uit. In 2015 is de heer Schoutsen toegetreden tot het zogenaamde topteam van sportclub Dynamo en is wekelijks op maandagochtend actief met het uitvoeren van diverse werkzaamheden zoals onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden op het sportcomplex. De heer Schoutsen is van 2003 tot 2013 penningmeester geweest in het parochiebestuur van de Bavokerk in Ursem. Vanaf 2003 ontstond er een samenwerking met de kerken van Zuidschermer, Schermerhorn en Ursem. Vanaf 2006 werd de samenwerking uitgebreid met nog 6 parochies uit de regio. Vervolgens werden er in 2009 nog 3 parochies aan de samenwerking toegevoegd. In de hele periode heeft de heer Schoutsen een actieve rol gespeeld bij het tot stand brengen van de samenwerkingen tussen de diverse kerken/parochies. Hij was vanuit zijn rol als penningmeester tevens nauw betrokken bij de renovatie van de kerk in 2012. 

De heer Schoutsen zet zich sinds 2014 ook in als vrijwillige chauffeur op de buurtbus voor de Vereniging Buurtbus Koggenland. Om de week rijdt hij een dienst van 4 uur en daarnaast is hij betrokken bij de leden- en jaarvergaderingen. Na zijn vertrek uit het parochiebestuur, heeft de heer Schoutsen in 2014 de Stichting Vrienden van de Bavo (kerk) mede opgericht. Hij is voorzitter van deze stichting en vanuit die rol betrokken bij diverse activiteiten. De heer Schoutsen wordt omschreven als een alom gewaardeerde vrijwilliger, goud waard voor Ursem en accurate bestuurder met visie voor de toekomst. 

Mevrouw M.G. (Marga) Meyer-Koersen

Vanuit de Vereniging Belangenbehartiging Mensen met Aids en Seropositieven (B.M.A.S.P.) was mevrouw Meyer vanaf 1995 tot hun overlijden Aids buddy voor twee personen. Hiervoor volgende ze eerst een opleiding en vervolgens besteedde zij minstens 4 uur per week aan deze begeleiding. Dit was bijzonder omdat in die jaren Aids nog gezien werd als een besmettelijke ziekte en aidspatiënten als mensen bij wie je beter uit de buurt kon blijven. In haar rol als Aids buddy heeft zij een essentiële bijdrage geleverd aan de zorg en ondersteuning van mensen die leven met HIV/AIDS. Door haar toewijding en empathie heeft zij een enorm verschil kunnen maken in het leven van deze mensen. Zij is ook intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van Hospice Dignitas en is daar na 22 jaar nog steeds werkzaam als vrijwilliger. Sinds 2001 besteedt zij ruim 20 dagen per jaar aan de aankleding van het hospice en zorgt voor een warme, huiselijke sfeer passend bij de tijd van het jaar. Als vrijwilliger interieur brengt mevrouw Meyer dus de zo belangrijke positieve energie voor gasten en hun naasten in deze laatste levensfase. Zo maakt zij het verschil voor inwoners en hun gasten. Zij verzorgt sinds 2004 ook nog eens wekelijks verse bloemen op alle kamers. Mevrouw Meyer maakt hiervoor elke week een ronde langs diverse tuinders die gratis bloemen schenken. Zij is daarna lange tijd bezig met het vervangen van de oude bloemen en het schikken van nieuwe boeketten die ze vervolgens door het huis verspreidt. Hierbij maakt zij met alle gasten persoonlijk contact. Zo ontstaan prachtige gesprekken die door mevrouw Meyer met veel aandacht gevoerd worden. Mevrouw Meyer is zeer bescheiden en dat siert haar. Ze vervult haar taken met toewijding en trouw en verdient de erkenning voor haar waardevolle vrijwilligerswerk.