Voor de bebouwde kommen van Avenhorn, De Goorn, Ursem, Spierdijk, Berkhout en Scharwoude geldt het bestemmingsplan Komplan 2008. Dit bestemmingsplan is op 10 november 2008 vastgesteld en kunt u als pdf-bestand downloaden.

Slagterslaan 32, Berkhout (bestemmingsplan)

Op 4 november 2019 is het bestemmingsplan Slagterslaan 32, Berkhout door de gemeenteraad vastgesteld. Met dit (postzegel)bestemmingsplan is interne verschuiving en nieuwbouw voor de ter plaatse gevestigde manege mogelijk gemaakt.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Spierdijkerweg 116, Spierdijk (wijzigingsplan)

Met het wijzigingsplan Spierdijkerweg 116, Spierdijk is het perceel Spierdijkerweg 116 gewijzigd in een woonbestemming, aangezien het horecabedrijf is beëindigd.

Dit wijzigingsplan is op 28 maart 2017 vastgesteld.

U kunt de stukken hieronder downloaden.

Te downloaden:

Aanpassingen

Wanneer een (bouw)plan/project niet in het bestemmingsplan past, heeft de gemeente de mogelijkheid om het bestemmingsplan te herzien, te wijzigen of om van het bestemmingsplan af te wijken door middel van een Wabo-projectbesluit. Hiervoor worden aparte procedures gevoerd. De gemeente heeft voor een aantal percelen het Komplan 2008 herzien, gewijzigd of een projectafwijkingsbesluit genomen. U kunt hier de herzieningen en wijzigingen van het Komplan 2008 raadplegen.

De Goorn 27/28, De Goorn (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan is op 7 september 2015 door de gemeenteraad van Koggenland vastgesteld en onherroepelijk. Met dit plan is de uitbreiding van het bedrijfs/winkelpand op het perceel De Goorn 27 mogelijk gemaakt, alsmede de vervanging van de woning op het perceel De Goorn 28.

Het volledige plan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Jaagweg 31, Avenhorn (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan is op 23 mei 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Met dit plan heeft het voormalige bedrijfsperceel een woonbestemming gekregen, waarbij (na sloop van de bedrijfsbebouwing) twee woningen kunnen worden gerealiseerd.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

RSS Julianastraat 4, Avenhorn (wijzigingsplan)

Met het wijzigingsplan Julianastraat 4 is de agrarische bestemming van het perceel gewijzigd naar een woonbestemming. Dit plan is op 4 september 2017 vastgesteld.

U kunt het plan hier downloaden.

Kantbeugel 1, De Goorn (bestemmingsplan)

Dit (postzegel)bestemmingsplan maakt het mogelijk om maximaal 5 appartementen te realiseren op de tweede verdieping van het kantoor van de voormalige Rabobank op het perceel Kantbeugel 1 in De Goorn. Het plan is op 8 sept 2014 door de raad vastgesteld en onherroepelijk.

U kunt het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kindcentrum Avenhorn-De Goorn (bestemmingsplan)

De gemeenteraad van Koggenland heeft op 20 mei 2019 het bestemmingsplan Kindcentrum Avenhorn De Goorn vastgesteld. Met dit plan is realisatie van een kindcentrum aan de oostzijde van de Buitenroede in Avenhorn planologisch mogelijk gemaakt. Hierdoor kunnen de huidige 3 basisscholen en kinderopvang op één locatie worden samengebracht, met een gezamenlijk te gebruiken gymzaal en parkeerterrein.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Noorddijkerweg 1a, Ursem (wijzigingsplan)

Met het wijzigingsplan Noorddijkerweg 1a, Ursem is de maatschappelijke bestemming op het perceel gewijzigd naar een woonbestemming. Dit wijzigingsplan is op 15 november 2017 vastgesteld.

U kunt de stukken hieronder downloaden.

Noorddijkerweg 9, Ursem (wijzigingsplan)

Met het wijzigingsplan Noorddijkerweg 9, Ursem wordt de bouw van 16 woningen op de locatie van de voormalige Bavoschool in Ursem planologisch mogelijk gemaakt. Hiervoor is de maatschappelijke bestemming gewijzigd naar de bestemming Woondoeleinden 2. Dit plan is vastgesteld op 12 december 2017 en onherroepelijk.

U kunt het plan hieronder downloaden.

Noorddijkerweg woningbouwlocatie, Ursem (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan is op 28 november 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en inmiddels geheel onherroepelijk in werking. Met dit bestemmingsplan wordt het planologisch mogelijk gemaakt om op de voormalige locatie van basisschool Langereis in Ursem 7 woningen te realiseren. 

U kunt het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.