Meldingen en klachten

Bezwaar maken

icon

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?

link naar product Bezwaar maken

Melding buitenruimte (Meldpunt Koggenland)

icon

Maak een melding van schade, vervuiling of storing van openbare verlichting, wegen, stoepen en groen. U kunt ook overlast en vandalisme doorgeven

link naar Melding leefomgeving

Rioolverstopping melden

icon

Heeft u een storing of verstopping aan het riool?

link naar product Rioolaansluiting aanvragen

Grof huishoudelijk afval melden

icon

Maak een afspraak via www.hvcgroep.nl om uw grof huishoudelijk afval op te laten halen door HVC

link naar grof afval via HVC

Milieuklacht melden

icon

Milieuklachten over bedrijven, zoals geluidsoverlast, stank- of geuroverlast of lichthinder geeft u door via www.rudnhn.nl

link naar www.rudnhn.nl

Storing huurwoning melden

Meld een storing aan uw huurwoning gehuurd bij het gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland via www.woningbedrijfkoggenland.nl

link naar portaal woningbedrijf koggenland

Klacht indienen

icon

Als u het niet eens bent met de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders, u krijgt te weinig of onjuiste informatie of er wordt niet gereageerd op vragen, dan kunt u een klacht indienen

link naar product Klacht indienen

Ongedierte melden

icon

Last van ongedierte? Bekijk meer informatie en maak een melding.

link naar ongediertebestrijding

Verloren of gevonden voorwerp melden

icon

Heeft u een voorwerp verloren of gevonden?

link naar product verloren of gevonden voorwerp

Pagina opties