Het aantal gevallen van vogelgriep neemt toe in de regio. Dit betekent dat inwoners geconfronteerd kunnen worden met dode vogels die door het virus zijn getroffen. Het is belangrijk dat dode (water)vogels worden geruimd, zodat het virus niet verder kan verspreiden.

Wie verantwoordelijk is voor het ruimen van de vogels is afhankelijk van de plek waar de vogels zijn gevonden. In onderstaand overzicht staat per locatie wat inwoners kunnen doen als zij een dode vogel aantreffen.

Waar?

Wie is verantwoordelijk?

Contact

Op eigen terrein, in tuin, op balkon

De eigenaar of beheerder is verantwoordelijk. Draag bij het opruimen wegwerphandschoenen, was handen met water en zeep en droog goed af

-

Lokale weg of lokaal water

Gemeente

(0229) 54 84 00

Provinciale weg

Provincie Noord-Holland

(023) 514 31 43

Provinciaal water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

(072)  582 82 82

Rijkswater of (auto)snelweg

Rijkswaterstaat

(0800) 8002

Langs het spoor

Prorail

(0800) 77 67 245

Meer info?

Meer informatie is te vinden op nvwa.nl(externe link) onder de zoekterm ‘vogelgriep’.