Update 28 maart 2024

  • De ophokplicht die sinds 14 november 2023 van kracht was, is opgeheven.
  • In de regio Noord-Holland waar Koggenland onder valt, is geen ophokplicht meer.

Wat is vogelgriep?

Hoog-pathogene vogelgriep (hierna 'vogelgriep’ genoemd) is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en wilde vogelsoorten (zoals eenden, buizerds en zwanen). Vogelgriep kan door veel verschillende griepvirussen worden veroorzaakt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.

Wat kunt u doen?

Als u dode (water)vogels aantreft die getroffen zijn door het virus is het belangrijk dat deze snel worden geruimd. Dit om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Wie verantwoordelijk is voor het ruimen van de vogels is afhankelijk van de plek waar de vogels zijn gevonden. In onderstaand overzicht staat per locatie wat u kunt doen als u een dode vogel aantreft.

Waar?

Wie is verantwoordelijk?

Contact

Op eigen terrein, in tuin, op balkon

De eigenaar van het terrein is verantwoordelijk voor het opruimen van de vogel(s).

Doe de vogel(s) in een plastic zak en deponeer deze in de afvalcontainer. Draag bij het opruimen wegwerphandschoenen en was na afloop de handen met water en zeep. Lees meer over het opruimen van dode vogels.

-

Lokale weg of lokaal water

Gemeente

(0229) 54 84 00

Provinciale weg

Provincie Noord-Holland

(023) 514 31 43

Provinciaal water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

(072)  582 82 82

Rijkswater of (auto)snelweg

Rijkswaterstaat

(0800) 8002

Langs het spoor

Prorail

(0800) 77 67 245