Vogelgriep is niet meer weg te denken uit Nederland.

Sinds 5 oktober 2022 gelden er landelijke maatregelen tegen vogelgriep(externe link). Commerciële houders moeten hun vogels ophokken en particuliere houders moeten hun risicovogels afschermen. Alle commerciële houders moeten eerder melding maken bij verhoogde sterfte van pluimvee. Het is in heel Nederland verboden om locaties met risicovogels te bezoeken, behalve voor bijvoorbeeld dierenartsen en personeel. 

Wat is vogelgriep?

Hoog-pathogene vogelgriep (hierna 'vogelgriep’ genoemd) is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en wilde vogelsoorten (zoals eenden, buizerds en zwanen). Vogelgriep kan door veel verschillende griepvirussen worden veroorzaakt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.

Wat kunt u doen?

Als u dode (water)vogels aantreft die getroffen zijn door het virus is het belangrijk dat deze snel worden geruimd. Dit om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Wie verantwoordelijk is voor het ruimen van de vogels is afhankelijk van de plek waar de vogels zijn gevonden. In onderstaand overzicht staat per locatie wat u kunt doen als u een dode vogel aantreft.

Waar?

Wie is verantwoordelijk?

Contact

Op eigen terrein, in tuin, op balkon

De eigenaar of beheerder is verantwoordelijk.

Draag bij het opruimen wegwerphandschoenen, was handen met water en zeep en droog goed af

-

Lokale weg of lokaal water

Gemeente

(0229) 54 84 00

Provinciale weg

Provincie Noord-Holland

(023) 514 31 43

Provinciaal water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

(072)  582 82 82

Rijkswater of (auto)snelweg

Rijkswaterstaat

(0800) 8002

Langs het spoor

Prorail

(0800) 77 67 245