In de gemeente Koggenland leven veel ganzen. Deze verblijven voornamelijk op graslanden en in waterrijke gebieden. De ganzenpopulatie is de afgelopen jaren ontzettend hard gegroeid. Op sommige plekken zijn nu zoveel ganzen dat dit voor overlast zorgt. Denk hierbij aan kaalvraat, geluid, ontlasting en zelfs agressief gedrag. Ook kunnen ganzen een gevaar vormen voor het verkeer.

Ervaart u overlast van ganzen? Dan kunt u dit melden via ons online meldsysteem. Op deze manier kan de gemeente tijdig ingrijpen om nog meer overlast te voorkomen en met uw melding helpt u om het grote aantal ganzen in Koggenland te laten dalen naar een gezonde populatie.

Meld overlast van ganzen

Wat doet de gemeente aan ganzenbeheer?

Vanaf 2023 zet de gemeente nestbeheer in om zo de overlast voor inwoners te beperken. Dit nestbeheer gebeurt op de meest diervriendelijke manier, zodat onnodig doden van ganzen (jong of volwassen) niet nodig is.

Een medewerker van de gemeente bezoekt vanaf april tot en met oktober de broedgebieden waar de ganzen de meeste overlast veroorzaken. Het gaat om die gebieden waar de gemeente eigenaar is van de grond.

Een groot deel van de eieren in het nest worden ondergedompeld in maisolie en in het nest gelaten. Dit zorgt ervoor dat in het ei geen kuiken meer kan groeien. Deze aanpak richt zich alleen op het beperken van geboorte. Eenmaal geboren kuikens laat de gemeente met rust. 

Is deze aanpak schadelijk voor ganzen?

De ganzen ondervinden niet veel hinder van dit nestbeheer. Het beïnvloedt hun broedgedrag niet. Wel laten de ganzen hun broedsucces (het aantal kuikens) meewegen in de keuze van hun broedplek. Door het nestbeheer verwachten wij een afname van broedsels op deze locaties voor de komende jaren.

Wie zijn er nog meer betrokken bij ganzenbeheer in Koggenland?

  • Wildbeheer Eenheid Oude Kogge(externe link) zet zich in voor het in toom houden van de ganzenpopulatie in de buitengebieden van de gemeente. WBE heeft hiervoor toestemming (ontheffing) gekregen van de gemeente. 
  • Agrariërs zijn verantwoordelijk voor hun eigen percelen, zij ervaren met name veel overlast door vraatschade aan gewassen. Zij hebben toestemming (ontheffing) om op eigen terrein het ganzenbeheer uit te voeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?