In de gemeente Koggenland leven duizenden ganzen. De omstandigheden zijn in de gemeente ideaal: weilanden en water. De ganzenpopulatie groeide afgelopen jaren snel. Op sommige plekken zijn zoveel ganzen dat dit voor overlast zorgt door ontlasting, kaalvraat en agressief gedrag. Ook kunnen ganzen een gevaar zijn voor het verkeer.

Ervaart u overlast van ganzen? Dan kunt u dit melden via ons online meldsysteem. Op deze manier kan de gemeente tijdig ingrijpen om nog meer overlast te voorkomen. Met uw melding helpt u om het grote aantal ganzen in Koggenland te laten dalen naar een gezonde populatie.

Meld overlast van ganzen

Wat doet de gemeente aan ganzenbeheer?

De gemeente zet nestbeheer in om over-populatie te voorkomen en zo de overlast voor inwoners te beperken. Dit nestbeheer gebeurt op een diervriendelijke manier, zodat onnodig doden van ganzen (jong of volwassen) niet nodig is.

Een medewerker van de gemeente bezoekt tussen maart en oktober de broedgebieden waar de meeste overlast is. Het gaat om die gebieden waar de gemeente eigenaar is van de grond.

Een aantal eieren per nest worden ondergedompeld in maisolie en in het nest gelaten. Dit zorgt ervoor dat in het ondergedompelde ei geen kuiken meer kan groeien. Deze aanpak richt zich alleen op het beperken van geboorte. Eenmaal geboren kuikens laat de gemeente met rust. 

Is deze aanpak schadelijk voor ganzen?

De ganzen ondervinden weinig hinder van dit nestbeheer. Het beïnvloedt hun broedgedrag niet. Wel laten de ganzen hun broedsucces (het aantal kuikens) meewegen in de keuze van hun broedplek. Door het nestbeheer verwachten wij de komende jaren een afname van broedsels op deze locaties.

Wie zijn er nog meer betrokken bij ganzenbeheer in Koggenland?

  • Wildbeheer Eenheid Oude Kogge zet zich in voor het in toom houden van de ganzenpopulatie in de buitengebieden van de gemeente. WBE heeft hiervoor toestemming (ontheffing) gekregen van de gemeente. 
  • Agrariërs zijn verantwoordelijk voor hun eigen percelen, zij ervaren vooral overlast door vraatschade aan gewassen. Zij hebben toestemming (ontheffing) om op eigen terrein het ganzenbeheer uit te voeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?