Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

DigiD linkDien online een klacht in tegen ambtelijk optreden (DigiD)

Wat moet ik doen?

  1. U dient uw klacht schriftelijk in bij het college van Burgemeester en Wethouders.
  2. De gemeente zal uw klacht intern beoordelen. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt uw klacht mondeling toe te lichten.
  3. U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.
  4. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u een externe beoordeling van uw klacht bij een externe klachtvoorziening aanvragen. Informatie hierover staat in het schriftelijk bericht over uw klacht.

Geen klacht maar wel iets melden?

Wilt u iets anders melden, zoals een kapotte straatlantaarn, een rioolverstopping of heeft u geen Koggennieuws ontvangen? Kies het passende onderwerp op de meldingen en klachten pagina.

Heeft u gevonden wat u zocht?