Pagina opties

Nieuws

Hieronder vindt u het actuele nieuws van gemeente Koggenland. Voor het lezen van oudere berichten van de gemeente gaat u naar koggenland.archiefweb.eu. Onze website wordt dagelijks gearchiveerd door Archiefweb.

 • Van afval naar grondstof: masterclass circulair ondernemen

  In een Westfriese Circulaire Economie bewegen grondstoffen in een kringloop. Wie daar het fijne van wil weten is welkom op de Masterclass Circulaire Economie, die op 3 maart aanstaande van 08:00 tot 11:00 uur in Cinema Oostereiland in Hoorn wordt gegeven. Een ontbijt staat er klaar voor Westfriese ondernemers en ambtenaren die meer circulair willen denken en doen. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 februari op www.circulairwestfriesland.nl. Voor de verdiepende werksessie geldt een beperkt aantal deelnemers.

  Lees verder
 • ‘Koggenland moet landelijk en groen blijven’

  Als het aan de inwoners van Koggenland ligt, moet de gemeente vooral landelijk en groen blijven. Dat blijkt uit de resultaten van een digitale enquête, waarin inwoners werd gevraagd mee te denken over de toekomst van Koggenland. In de enquête komen vragen aan bod over de thema’s Wonen, Economie, recreatie & toerisme, Gezondheid en Duurzaamheid. De gemeenteraad gebruikt de resultaten bij het vaststellen van een toekomstvisie voor Koggenland.

  Lees verder
 • Regionaal meldpunt dreigende situatie verwarde personen

  Het kan zijn dat mensen een gevaar worden voor zichzelf of anderen door een psychiatrische aandoening of verslaving. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Vaak signaleert iemand anders in zijn of haar omgeving dat er iets aan de hand is, maar weet niet waar die zorgen neer te leggen. Dat kan vanaf nu bij het regionaal meldpunt. De regiogemeenten (Westfriesland) hebben het meldpunt bij GGD Hollands Noorden belegd.

  Lees verder
 • Vakantie sportinstuif woensdag 19 februari

  Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn woensdag 19 februari tussen 11:00 en 14:00 uur welkom in de Koggenhal voor de sportinstuif. Kinderen kunnen badmintonnen, basketballen, tafelvoetballen, tafeltennissen, voetballen, spelen op het luchtkussen, tikkertje spelen of meedoen met de penalty shootout. Voor ieder wat wils!

  Lees verder
 • Huwelijksjubilarissen in het zonnetje gezet

  Op vrijdag 7 februari werden 38 Koggenlandse echtparen in het zonnetje gezet. Het afgelopen half jaar vierden deze echtparen hun 50-jarig huwelijksjubileum, reden voor de gemeente om ze uit te nodigen voor een heerlijke lunch op het gemeentehuis.

  Lees verder
 • Meepraten over verduurzaming: geen plaatsen meer beschikbaar

  De regio Noord-Holland Noord werkt aan een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin worden plannen beschreven voor het creëren van een duurzame samenleving. Op donderdag 30 januari en donderdag 6 februari kunnen inwoners van Koggenland meepraten over de mogelijkheden voor opwekking van duurzame elektriciteit binnen de regio. Vanwege grote belangstelling zijn er voor beide avonden geen plaatsen meer beschikbaar

  Lees verder
 • Expositie ‘Kunst in Ursem’

  Op maandag 20 januari start in het gemeentehuis een nieuwe expositie onder de naam ‘Kunst in Ursem’. Op de expositie zijn werken te zien van Annegé Riphagen, Cock Witte, Karin van der Gaast, Louise Kitselaar, Maria Meester en Willem Gesink.

  Lees verder
 • Groot aantal reacties op enquête Omgevingswet

  Veel inwoners van Koggenland zijn begaan met de toekomst van de gemeente. Dat blijkt uit het grote aantal reacties op de digitale enquête over de Omgevingswet. Ruim 1900 inwoners reageerden op de enquête. Daarnaast ontving de gemeente respons via gesprekken met inwoners, straatinterviews en bezoeken aan basisschoolklassen.

  Lees verder
 • Hans Blaauw vrijwilliger van het jaar en Dave Kok sporter van het jaar

  Het nieuwe jaar is ook in het gemeentehuis van Koggenland ingeluid. Op 6 januari ontving het college inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen om met elkaar te toosten op het nieuwe jaar. Tijdens de nieuwjaarsontmoeting werden ook de vrijwilliger en sporter van het jaar bekend gemaakt. Hans Blaauw is vrijwilliger van het jaar en Dave Kok mag de titel ‘sporter van het jaar’ dragen.

  Lees verder
 • #KNALWEG Gemeentes voeren samen campagne tegen vuurwerkresten

  Onder de naam #KNALWEG voert de gemeente Koggenland campagne om inwoners te stimuleren hun vuurwerkresten op te ruimen. De vuurwerkresten zorgen niet alleen voor een smerig straatbeeld, maar zijn ook gevaarlijk en zeer schadelijk voor het milieu. “Mensen zijn zich vaak niet bewust van hun gedrag.”

  Lees verder
 • Sollicitanten burgemeestersvacature

  In totaal hebben 19 personen gesolliciteerd voor burgemeester van Koggenland. Dit zijn 11 mannelijke en 8 vrouwelijke kandidaten. Van deze kandidaten hebben/hadden 11 personen een (fulltime) fnctie in het (lokaal) openbaar bestuur en 8 personen hebben/hadden een functie daarbuiten. De Commissaris van de Koning selecteert een aantal kandidaten die voldoen aan de profielschets.

  Lees verder
 • Ontwerp Kindcentrum klaar: meer ruimte voor bewegend leren

  Het ontwerp voor het Kindcentrum in Avenhorn is afgerond. Opvallend zijn de moderne technieken in het aanstaande Kindcentrum, zoals een digiwand die gamen en sporten met elkaar verbindt.  Naar verwachting geeft het college in de loop van deze maand groen licht voor de start van de bouw.

  Lees verder
 • Afzetting Dorpsstraat Obdam

  Zondag 1 december heeft er een grote brand gewoed in het voormalige raadhuis Obdam. De brand heeft grote schade aan het gebouw veroorzaakt. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. De gemeente is samen met de verzekeraar van de eigenaar van het pand en andere partijen, zoals de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, in overleg om zo spoedig mogelijk de situatie veilig te stellen.

  Lees verder
 • Gemeente Koggenland zoekt een nieuwe burgemeester

  Voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Koggenland heeft de gemeenteraad een profielschets opgesteld. Hierin wordt aangegeven wat voor burgemeester gemeente Koggenland zoekt. De profielschets is op 18 november besproken in de gemeenteraad in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning, de heer van Dijk. Na bespreking is deze vastgesteld en overhandigd aan de Commissaris. De vacature is op 25 november opengesteld en sluit op 16 december.

  Lees verder
 • Vier jongeren naar bureau Halt voor het plegen van identiteitsfraude

  Portiers komen het steeds vaker tegen: jongeren die met een vals ID een horecagelegenheid binnen proberen te komen en/of alcohol proberen te kopen. Op zaterdag 16 november 2019 was er een gezamenlijke actie tussen politie, bureau Halt, gemeente en Zaal Dolleburg om op identiteitsfraude te controleren. Vier minderjarige bezoekers toonden afgelopen zaterdag een valse of niet eigen identiteitskaart aan portiers bij Zaal Dolleburg in De Goorn en werden na toestemming van hun ouders doorverwezen naar bureau Halt.

  Lees verder
 • Een laadpaal, toegankelijk trottoir of betere verlichting? Het wordt aangepakt in Spierdijk.

  Vorig jaar is in Spierdijk een dorpsgesprek georganiseerd. Tijdens die avond hebben inwoners besproken wat zij willen ondernemen om het dorp levendig te houden. Er werden ook vragen gesteld over verkeer, borden en een fietspad.

  Lees verder
 • Veel input voor Koggenlands Sportakkoord

  Op woensdag 30 oktober verzamelde een grote groep vertegenwoordigers van sportclubs, politiek en het sociaal domein zich in het gemeentehuis. De groep kwam bijeen om zich te laten informeren over het Koggenlands Sportakkoord en om input te leveren voor de invulling ervan.

  Lees verder
 • ‘Kijk niet weg’: Hoe praat ik met mijn kind over drank en drugs?

  Onder de naam ‘Kijk niet weg’ organiseert de gemeente Koggenland drie bijeenkomsten over drank- en drugsgebruik onder jongeren. De bijeenkomsten bieden ouders handvatten om met hun kinderen in gesprek te gaan over drank en drugs. Brijder Verslavingszorg en de stichting Moedige Moeders zijn aanwezig om kennis en advies te delen.

  Lees verder
 • Zorgen over alcoholgebruik minderjarigen

  In Koggenland is 62 procent van de minderjarigen de afgelopen maand dronken geweest, zo blijkt uit recent onderzoek. Het gebruik van harddrugs is onder jongeren gestegen van 26 procent in 2017 tot 32 procent in 2019. Alarmerende cijfers, vindt wethouder Win Bijman. “Ouders hebben een belangrijke taak om hier verandering in aan te brengen.”

  Lees verder
 • Hoe zien Koggenlanders de toekomst?

  Start direct de enquête

  Een leefomgeving waarin iedereen prettig kan wonen, werken en recreëren, dat wil toch iedereen? Daarom werkt Koggenland aan een Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie wordt vastgelegd hoe we in de toekomst omgaan met belangrijke thema’s zoals wonen, duurzaamheid, gezondheid, economie en recreatie. Inwoners spelen belangrijke rol bij de invulling van de Omgevingsvisie.

  Lees verder
 • Gemeente Koggenland werkt alleen op afspraak

  Sinds 1 juni moet u een afspraak maken, voordat u langskomt bij de gemeente. Dat geldt ook voor het aanvragen van een reisdocument, rijbewijs op uittreksel. Het voordeel van werken op afspraak is dat u direct geholpen wordt. Bovendien zijn de medewerkers voorbereid, waardoor zaken sneller afgehandeld kunnen worden. Documenten ophalen kan nog wel zonder afspraak.

  Lees verder
 • Koggenland betrekt inwoners bij werving burgemeester

  De werving van een nieuwe burgemeester is een zaak voor ons allemaal. Daarom kunnen Koggenlandse volwassenen én kinderen op een speelse en creatieve manier hun ideeën meegeven in de selectieprocedure.

  Geef hier aan wat u belangrijk vindt in het burgemeesterschap. 

  Lees verder
 • Koggenland dementievriendelijke gemeente

  Op dinsdag 18 september ontving wethouder Win Bijman het certificaat en de sticker voor ‘Dementievriendelijke gemeente’ voor de gemeente Koggenland. Maaike Santema van Stichting Alzheimer Nederland overhandigde de officiële verklaring in Zaal Dolleburg in De Goorn, onder het toeziend oog van zo’n 200 bezoekers.

  Lees verder
 • Gemeenteraad neemt besluit over openbare ruimte, parkeer en verkeer rondom kindcentrum Avenhorn

  De plannen voor het nieuwe kindcentrum Avenhorn krijgen steeds meer vorm! Op 20 mei behandelt de gemeenteraad voorstellen voor de inrichting van de openbare ruimte, parkeren en verkeer. Ook wordt dan het bestemmingsplan gewijzigd. Om de maatregelen uit te kunnen voeren wordt een budget gevraagd van € 3.2 miljoen.

  Lees verder
 • 4 Meiherdenkingen Koggenland

  Op zaterdagavond 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats. In de gemeente Koggenland hebben wij in de dorpen Berkhout, Obdam, Spierdijk en Ursem een 4 meiherdenking. Het zijn korte, openbare bijeenkomsten waar iedereen welkom is. Alle bijeenkomsten eindigen met een kranslegging.

  Lees verder
 • Hoe gaat u om met iemand met dementie? Leer het in een korte online training.

  Met de veroudering van de Nederlandse bevolking neemt ook het aantal mensen met dementie toe. Dit geldt ook voor Koggenland en daarom willen wij een dementievriendelijke gemeente worden. Dementie heeft verstrekkende gevolgen voor degene die het overkomt en voor zijn of haar naasten. De gemeente wil Koggenlanders voorbereiden op deze veranderende samenleving, zodat inwoners weten hoe om te gaan met iemand met dementie. Daarom stellen wij een gratis online training beschikbaar voor alle inwoners.

  Lees verder
 • Jan Franx nieuwe burgemeester Koggenland

  Per 8 april treedt de heer Jan Franx aan als waarnemend burgemeester van de gemeente Koggenland. De commissaris van de Koning Arthur van Dijk heeft de heer Franx maandagavond 1 april benoemd. De heer Franx kent het Westfriese goed, hij is getrouwd in De Goorn, woont in Enkhuizen en is daar ook tien jaar wethouder geweest. Momenteel is hij wethouder van de gemeente Gooise Meren.

  Lees verder
 • Procedure nieuwe burgemeester stopgezet

  De Commissaris van de Koning heeft donderdagmiddag 21 maart bekend gemaakt dat de procedure voor de nieuwe burgemeester van Koggenland vroegtijdig is stop gezet. Dit betekent dat er op korte termijn geen nieuwe burgemeester wordt benoemd. De Commissaris van de Koning is nu in gesprek met de fractievoorzitters om te voorzien in een waarnemend burgemeester.

  Lees verder
 • Annulering raadsvergadering 13 februari 2019 over aanbeveling kandidaat burgemeesterschap

  De raadsvergadering van vanavond 13 februari 2019 van 20:30 is geannuleerd. Tijdens deze vergadering zou de aanbeveling voor de kandidaat voor het burgemeesterschap van Koggenland bekend worden gemaakt. De vertrouwenscommissie heeft echter meer tijd nodig voor haar werkzaamheden. U wordt geïnformeerd, zodra een nieuwe datum bekend is.

 • Pas op voor oplichting via WhatsApp

  Steeds vaker worden mensen via WhatsApp opgelicht. Het is simpel om geld af te troggelen door je voor te doen als vriend of familielid. Dit doen oplichters dan ook: ze nemen het WhatsApp account over van iemand die je goed kent en vragen om geld over te maken.

  Lees verder