Pagina opties

Nieuws

Hieronder vindt u het actuele nieuws van gemeente Koggenland. Voor het lezen van oudere berichten van de gemeente gaat u naar koggenland.archiefweb.eu. Onze website wordt dagelijks gearchiveerd door Archiefweb.

 • Nieuwe noodverordening ‘Corona-maatregelen’ is van kracht

  ‘Gezondheid gaat nu even boven allerlei vrijheden’

  De nieuwe noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het Corona virus is vastgesteld. De nieuwe maatregelen zijn aanvullend op de bestaande maatregelen.

  Lees verder
 • Wat doet de coronacrisis met de inwoners van Koggenland?

  Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. De pandemie zet het dagelijks leven van miljarden mensen op z’n kop. Vorige week gingen we de straat op om aan de inwoners van Koggenland te vragen: wat doet de coronacrisis met u?

  Lees verder
 • VNG Jaarcongres in Westfriesland uitgesteld tot juni 2021

  Regio Westfriesland heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besloten het Jaarcongres uit te stellen tot juni 2021. De exacte datum is nog niet bekend.

  Lees verder
 • Koggennieuws eerder online

  25 maart - De nieuwe editie van het Koggennieuws staat nu online. Vier dagen eerder dan gebruikelijk, vanwege de ontwikkelingen rond de coronacrisis, die elkaar in hoog tempo opvolgen. De gemeente wil de inwoners van Koggenland zo goed en snel mogelijk op de hoogte brengen van het laatste nieuws. Daarom wordt het Koggennieuws de komende tijd zo snel als mogelijk op de website geplaatst. De papieren krant wordt aan het eind van de week bezorgd.

  Lees het Koggennieuws hier.

 • Presentatie Sportakkoord Koggenland op 1 april afgelast

  Het Sportakkoord Koggenland is af! Eind 2019  is samen met 40 vertegenwoordigers van sportverenigingen en clubs een start gemaakt met het Sportakkoord Koggenland (zie foto*). Het Sportakkoord heeft als doel om te zorgen voor vitale verenigingen én mogelijk te maken dat iedereen kan sporten en bewegen.

  Lees verder
 • Compostactie 2020 afgelast

  Met deze jaarlijkse compostactie bedanken HVC en gemeente Koggenland u voor uw inspanningen om afval te scheiden. Iedere volle groene container die u aan de weg zet levert 15 tot 20 kilo compost op.

  Lees verder
 • Coronavirus: informatie voor ondernemers over maatregelen voor banen en economie

  In Nederland zijn de economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus voor iedereen voelbaar. Daarom komt het kabinet met maatregelen voor banen en economie. 

  Lees verder
 • Bekendmaking Noodverordening COVID-19

  Op aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport besloot de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de heer Bruinooge, vandaag de Noodverordening COVID-19  vast te stellen. Met deze noodverordening geeft de veiligheidsregio de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor ons gebied vorm. De noodverordening is ook van kracht voor de gemeente Koggenland.

  Lees verder
 • Informatieavonden verduurzamen woning afgelast

  De gemeente heeft in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en met financiële steun van de provincie Noord-Holland een stappenplan op laten stellen voor verduurzaming van jaren 90-woningen. Het stappenplan wordt behandeld tijdens gratis toegankelijke informatieavonden. In verband met de Coronacrisis gaan de informatieavonden van 19 en 26 maart niet door.

 • Preventieve maatregelen gemeente Koggenland rondom corona

  In navolging van het landelijke beleid en de recente berichtgeving van het kabinet rondom het coronavirus neemt gemeente Koggenland uit voorzorg verschillende preventieve maatregelen. Deze gelden vooralsnog tot en met 6 april. Voorop staat dat de dienstverlening aan inwoners door zal gaan, in welke vorm leest u in dit bericht.

  Lees verder
 • Presentatie Sportakkoord Koggenland op 1 april

  Het Sportakkoord Koggenland is af! Eind 2019  is samen met 40 vertegenwoordigers van sportverenigingen en clubs een start gemaakt met het Sportakkoord Koggenland (zie foto*). Het Sportakkoord heeft als doel om te zorgen voor vitale verenigingen én mogelijk te maken dat iedereen kan sporten en bewegen.

  Lees verder
 • No Cure No Pay bureaus WOZ-waarde

  In de media en social media verschijnen regelmatig berichten over bureaus en makelaars die voor u kosteloos bezwaar tegen de WOZ-waarde indienen bij de gemeente. U wordt daar mogelijk ook via huis-aan-huis brieven op geattendeerd.

  Lees verder
 • Hulp bij verduurzamen van uw woning? Bezoek deze maand een informatiebijeenkomst.

  De gemeente heeft in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en met financiële steun van de provincie Noord-Holland een stappenplan op laten stellen voor verduurzaming van jaren 90-woningen. Het stappenplan wordt behandeld tijdens gratis toegankelijke informatieavonden.

  Lees verder
 • Gemeente Koggenland zoekt gamers

  Om de strijd aan te gaan met cybercriminaliteit is de gemeente Koggenland op zoek naar Junior Cyber Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar die door het spelen van een game genaamd ‘HackShield’  leren hoe ze zichzelf en hun omgeving wapenen tegen online gevaren.

  Lees verder
 • ‘Koggenland moet landelijk en groen blijven’

  Als het aan de inwoners van Koggenland ligt, moet de gemeente vooral landelijk en groen blijven. Dat blijkt uit de resultaten van een digitale enquête, waarin inwoners werd gevraagd mee te denken over de toekomst van Koggenland. In de enquête komen vragen aan bod over de thema’s Wonen, Economie, recreatie & toerisme, Gezondheid en Duurzaamheid. De gemeenteraad gebruikt de resultaten bij het vaststellen van een toekomstvisie voor Koggenland.

  Lees verder
 • Regionaal meldpunt dreigende situatie verwarde personen

  Het kan zijn dat mensen een gevaar worden voor zichzelf of anderen door een psychiatrische aandoening of verslaving. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Vaak signaleert iemand anders in zijn of haar omgeving dat er iets aan de hand is, maar weet niet waar die zorgen neer te leggen. Dat kan vanaf nu bij het regionaal meldpunt. De regiogemeenten (Westfriesland) hebben het meldpunt bij GGD Hollands Noorden belegd.

  Lees verder
 • Huwelijksjubilarissen in het zonnetje gezet

  Op vrijdag 7 februari werden 38 Koggenlandse echtparen in het zonnetje gezet. Het afgelopen half jaar vierden deze echtparen hun 50-jarig huwelijksjubileum, reden voor de gemeente om ze uit te nodigen voor een heerlijke lunch op het gemeentehuis.

  Lees verder
 • Hans Blaauw vrijwilliger van het jaar en Dave Kok sporter van het jaar

  Het nieuwe jaar is ook in het gemeentehuis van Koggenland ingeluid. Op 6 januari ontving het college inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen om met elkaar te toosten op het nieuwe jaar. Tijdens de nieuwjaarsontmoeting werden ook de vrijwilliger en sporter van het jaar bekend gemaakt. Hans Blaauw is vrijwilliger van het jaar en Dave Kok mag de titel ‘sporter van het jaar’ dragen.

  Lees verder
 • Sollicitanten burgemeestersvacature

  In totaal hebben 19 personen gesolliciteerd voor burgemeester van Koggenland. Dit zijn 11 mannelijke en 8 vrouwelijke kandidaten. Van deze kandidaten hebben/hadden 11 personen een (fulltime) fnctie in het (lokaal) openbaar bestuur en 8 personen hebben/hadden een functie daarbuiten. De Commissaris van de Koning selecteert een aantal kandidaten die voldoen aan de profielschets.

  Lees verder
 • Ontwerp Kindcentrum klaar: meer ruimte voor bewegend leren

  Het ontwerp voor het Kindcentrum in Avenhorn is afgerond. Opvallend zijn de moderne technieken in het aanstaande Kindcentrum, zoals een digiwand die gamen en sporten met elkaar verbindt.  Naar verwachting geeft het college in de loop van deze maand groen licht voor de start van de bouw.

  Lees verder
 • Gemeente Koggenland zoekt een nieuwe burgemeester

  Voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Koggenland heeft de gemeenteraad een profielschets opgesteld. Hierin wordt aangegeven wat voor burgemeester gemeente Koggenland zoekt. De profielschets is op 18 november besproken in de gemeenteraad in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning, de heer van Dijk. Na bespreking is deze vastgesteld en overhandigd aan de Commissaris. De vacature is op 25 november opengesteld en sluit op 16 december.

  Lees verder
 • Een laadpaal, toegankelijk trottoir of betere verlichting? Het wordt aangepakt in Spierdijk.

  Vorig jaar is in Spierdijk een dorpsgesprek georganiseerd. Tijdens die avond hebben inwoners besproken wat zij willen ondernemen om het dorp levendig te houden. Er werden ook vragen gesteld over verkeer, borden en een fietspad.

  Lees verder
 • Veel input voor Koggenlands Sportakkoord

  Op woensdag 30 oktober verzamelde een grote groep vertegenwoordigers van sportclubs, politiek en het sociaal domein zich in het gemeentehuis. De groep kwam bijeen om zich te laten informeren over het Koggenlands Sportakkoord en om input te leveren voor de invulling ervan.

  Lees verder
 • ‘Kijk niet weg’: Hoe praat ik met mijn kind over drank en drugs?

  Onder de naam ‘Kijk niet weg’ organiseert de gemeente Koggenland drie bijeenkomsten over drank- en drugsgebruik onder jongeren. De bijeenkomsten bieden ouders handvatten om met hun kinderen in gesprek te gaan over drank en drugs. Brijder Verslavingszorg en de stichting Moedige Moeders zijn aanwezig om kennis en advies te delen.

  Lees verder
 • Zorgen over alcoholgebruik minderjarigen

  In Koggenland is 62 procent van de minderjarigen de afgelopen maand dronken geweest, zo blijkt uit recent onderzoek. Het gebruik van harddrugs is onder jongeren gestegen van 26 procent in 2017 tot 32 procent in 2019. Alarmerende cijfers, vindt wethouder Win Bijman. “Ouders hebben een belangrijke taak om hier verandering in aan te brengen.”

  Lees verder
 • Gemeente Koggenland werkt alleen op afspraak

  Sinds 1 juni moet u een afspraak maken, voordat u langskomt bij de gemeente. Dat geldt ook voor het aanvragen van een reisdocument, rijbewijs op uittreksel. Het voordeel van werken op afspraak is dat u direct geholpen wordt. Bovendien zijn de medewerkers voorbereid, waardoor zaken sneller afgehandeld kunnen worden. Documenten ophalen kan nog wel zonder afspraak.

  Lees verder
 • Koggenland betrekt inwoners bij werving burgemeester

  De werving van een nieuwe burgemeester is een zaak voor ons allemaal. Daarom kunnen Koggenlandse volwassenen én kinderen op een speelse en creatieve manier hun ideeën meegeven in de selectieprocedure.

  Geef hier aan wat u belangrijk vindt in het burgemeesterschap. 

  Lees verder
 • Gemeenteraad neemt besluit over openbare ruimte, parkeer en verkeer rondom kindcentrum Avenhorn

  De plannen voor het nieuwe kindcentrum Avenhorn krijgen steeds meer vorm! Op 20 mei behandelt de gemeenteraad voorstellen voor de inrichting van de openbare ruimte, parkeren en verkeer. Ook wordt dan het bestemmingsplan gewijzigd. Om de maatregelen uit te kunnen voeren wordt een budget gevraagd van € 3.2 miljoen.

  Lees verder
 • 4 Meiherdenkingen Koggenland

  Op zaterdagavond 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats. In de gemeente Koggenland hebben wij in de dorpen Berkhout, Obdam, Spierdijk en Ursem een 4 meiherdenking. Het zijn korte, openbare bijeenkomsten waar iedereen welkom is. Alle bijeenkomsten eindigen met een kranslegging.

  Lees verder
 • Hoe gaat u om met iemand met dementie? Leer het in een korte online training.

  Met de veroudering van de Nederlandse bevolking neemt ook het aantal mensen met dementie toe. Dit geldt ook voor Koggenland en daarom willen wij een dementievriendelijke gemeente worden. Dementie heeft verstrekkende gevolgen voor degene die het overkomt en voor zijn of haar naasten. De gemeente wil Koggenlanders voorbereiden op deze veranderende samenleving, zodat inwoners weten hoe om te gaan met iemand met dementie. Daarom stellen wij een gratis online training beschikbaar voor alle inwoners.

  Lees verder
 • Jan Franx nieuwe burgemeester Koggenland

  Per 8 april treedt de heer Jan Franx aan als waarnemend burgemeester van de gemeente Koggenland. De commissaris van de Koning Arthur van Dijk heeft de heer Franx maandagavond 1 april benoemd. De heer Franx kent het Westfriese goed, hij is getrouwd in De Goorn, woont in Enkhuizen en is daar ook tien jaar wethouder geweest. Momenteel is hij wethouder van de gemeente Gooise Meren.

  Lees verder