Pagina opties

Nieuws

Hieronder vindt u het actuele nieuws van gemeente Koggenland. Voor het lezen van oudere berichten van de gemeente gaat u naar koggenland.archiefweb.eu. Onze website wordt dagelijks gearchiveerd door Archiefweb.

 • ‘Orange the World’: gemeentehuis oranje verlicht

  Van 25 november tot en met 10 december 2021 is het ‘Orange the World’, de internationale campagne om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Gemeente Koggenland steunt deze campagne en zet het gemeentehuis daarom in oranje licht.

  Lees verder
 • Druk bezochte informatieavond Tuindersweijde-Zuid

  Op dinsdag 2 november organiseerden de gemeente Koggenland en VOS Obdam een informatieavond over het vastgestelde voorontwerp bestemmingsplan van fase 1 Tuindersweijde-Zuid te Obdam in cultureel centrum De Brink.

  Lees verder
 • Westfriese gemeenten nemen wegen over van hoogheemraadschap

  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt 484 kilometer aan wegen over aan de Westfriese gemeenten. Op maandag 22 november tekenden hoogheemraad Rob Veenman en de betrokken wethouders de overeenkomst hiervoor in het Westfries Museum. Wethouder Jan Houtenbos tekende namens gemeente Koggenland.

  Lees verder
 • Controle door gemeente, politie en omgevingsdienst

  Op 23 november bezocht de gemeente Koggenland samen met de politie en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord diverse adressen in de gemeente als een gezamenlijke controle vanuit het programma ‘Veilig Buitengebied’. De bezoeken hadden een preventief karakter en richtten zich bijvoorbeeld op het naleven van milieu- en vergunningsregels en andere misstanden. Er is door alle betrokkenen medewerking verleend en er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. De samenwerking werd als positief ervaren.

  Lees verder
 • Bericht van wethouder Win Bijman over corona

  Bekijk het filmpje onder de tekst.

  Lees verder
 • Planten groen: één rijbaan van de Buitenroede 3 dagen afgesloten

  Voorbeeld van een zuilvormige eik.

  In de middenberm van de Buitenroede in Avenhorn, ter hoogte van de schoolzone, worden komende week planten en bomen geplant. Daarom is één rijbaan op 22, 23 en 24 november afgesloten. De planten en bomen worden op die dagen in de middenberm en langs het fietspad geplant.

  Lees verder
 • Herdenking in Berkhouterkerk gaat niet door

  De gemeente was voornemens op donderdag 18 november een gelegenheid in de Berkhouterkerk in Berkhout te organiseren, om samen stil te staan bij de moeilijke coronaperiode en om elkaar weer te ontmoeten. Vanwege de huidige coronamaatregelen is besloten de bijeenkomst niet door te laten gaan op 18 november.

  Lees verder
 • Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om contacten te beperken

  Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen.

  Lees verder
 • Extraatje voor minima

  Het Koggenfonds van de gemeente Koggenland biedt minima een extraatje in de dure decembermaand. Ieder huishouden dat voldoet aan de voorwaarden komt in aanmerking voor een VVV-cadeaukaart van € 100 of € 200.

  Lees verder
 • Opening expo Ode aan het Nederlandse landschap II

  Op maandag 15 november opent burgemeester Monique Bonsen het tweede deel van de expositie ‘Ode aan het Nederlandse landschap’ in het gemeentehuis in De Goorn, met onder andere werken van Bente Visser (afbeelding links) en Agnes Deen (afb. rechts). De opening start om 17.00 uur. De expositie is van 15 november tot en met 13 december in het gemeentehuis te zien.

 • Herdenking en weerzien in Berkhouterkerk

  Burgemeester Bonsen bij de Berkhouterkerk

  Op donderdag 18 november organiseert de gemeente een gelegenheid in de Berkhouterkerk in Berkhout, om samen stil te staan bij de moeilijke coronaperiode en om elkaar weer te ontmoeten. Volgend voorjaar volgt in verschillende dorpen een ontmoetingsmarkt. Burgemeester Monique Bonsen: ‘Ik vind het fijn dat we samen stil kunnen staan bij deze zware tijd en ik er voor onze inwoners kan zijn.’

  Lees verder
 • Kindcentrum De Droomgaard officieel geopend

  Wethouder Win Bijman De Droomgaard

  Op vrijdagmiddag 5 november is kindcentrum De Droomgaard in Avenhorn officieel geopend door wethouder Win Bijman, in het bijzijn van burgemeester Monique Bonsen. De wethouder onthulde tijdens de opening een plaquette, die een plek krijgt bij de entree van het kindcentrum.

  Lees verder
 • Eerste Koggenlandse kindergemeenteraad geïnstalleerd

  Op woensdag 3 november heeft burgemeester Monique Bonsen de eerste Koggenlandse kindergemeenteraad officieel geïnstalleerd. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal in het gemeentehuis. Amber Beentjes uit Hensbroek is verkozen tot kinderburgemeester. Zij kreeg de officiële ambtsketting omgehangen door burgemeester Bonsen.

  De kindergemeenteraad bestaat uit acht leerlingen van acht verschillende basisscholen in de gemeente. Uit hun midden hebben de kinderraadsleden een (kinder)burgemeester gekozen. Dat gebeurde, net als bij de gemeenteraadsverkiezingen voor volwassenen, anoniem via stembriefjes. De tienjarige Amber Beentjes van Basisschool De Ark in Hensbroek kreeg de meeste stemmen.

  "Wat kunnen we doen om de gemeente leuker te maken?"
  Initiatiefnemer en burgermoeder Bonsen is blij dat de kinderraad officieel een feit is. Tijdens de installatie sprak ze de kinderen toe: ‘Voor mij persoonlijk is dit een feestelijke dag. Toen ik hier begon zei ik meteen: ik zoek een collega, een van jullie formaat. Het komende jaar gaan we met elkaar kijken wat we belangrijk vinden in de gemeente. Wat kunnen we doen om de gemeente leuker te maken? Als jullie een goed idee hebben kunnen we het voorleggen aan de raad en hopelijk wordt het dan echt gerealiseerd.’

  Gevraagd en ongevraagd advies
  De kindergemeenteraad is in het leven geroepen om deze jonge doelgroep kennis te laten maken met de lokale politiek. De kinderraadsleden, allemaal afkomstig uit groep 7, vergaderen één keer maand en geven gevraagd en ongevraagd advies aan hun volwassen collega’s in de gemeenteraad. Zo leren de kinderen samenwerken en ontdekken zij wat ze kunnen betekenen voor hun omgeving. De kinderraad wordt voor één jaar aangesteld. Na dit jaar neemt een nieuwe groep het stokje over.

  Fotobijschrift: De tienjarige Amber Beentjes (tweede van links) werd door de kindergemeenteraad verkozen tot kinderburgemeester.

 • Maatregelen tegen verspreiding vogelgriep

  De afgelopen dagen zijn er in het nieuws berichten geweest over de vogelgriep. In onze gemeente zijn er tot op heden nog geen bedrijven of locaties door de vogelgriep getroffen. Er is wel een bedrijf getroffen in Grootschermer in de gemeente Alkmaar.

  Onze gemeente bevindt zich op minder dan 10 kilometer afstand van dit bedrijf. Koggenland bevindt zich daarom in een beperkingszone. Dit betekent dat er een vervoersverbod is ingesteld voor pluimvee, eieren, mest en strooisel. Verder gelden er eisen voor bezoekers, waaronder een registratieplicht.

  Lees verder
 • Twee wandelbruggen in de Mijzen afgesloten

  Twee wandelbruggen in het wandelnetwerk nabij Ursem, Avenhorn en richting de Beemster zijn sinds 22 oktober afgesloten. Het betreft één wandelbrug aan de Walingsdijk ter hoogte van het Zeugenpad en één wandelbrug aan de Oost-Mijzen ter hoogte van de Jisperweg.

  Lees verder
 • Gemeentehuis in groen licht voor Week van Pleegzorg

  Op dinsdagavond 2 november om 20.00 uur geeft Pleegzorg Nederland groen licht voor de Week van Pleegzorg 2021. Het gemeentehuis van Koggenland wordt daarom op dat moment in groen licht gezet, als steun voor het pleegouderschap.

  Lees verder
 • Inloopavond nieuwbouwplan Tuindersweijde-Zuid in Obdam

  Op 2 november 2021 organiseert de gemeente een inloopavond in De Brink in Obdam over het nieuwbouwplan Tuindersweijde-Zuid. Aanwezigen worden geïnformeerd over het voorontwerp van het bestemmingsplan van fase 1.  

  Lees verder
 • Gratis warmtemeting voor woningen

  Het duurzaamheidsplatform Koggenland Energie Neutraal (KEN) voert dit najaar opnieuw gratis warmtemetingen uit bij woningen. Hiervoor is het platform op zoek naar extra vrijwilligers die de warmtemetingen uitvoeren met infraroodcamera’s. De vrijwilligers worden opgeleid in het gebruik van de infraroodcamera’s.

  Lees verder
 • Sluitende begroting 2022

  Er heerst nog altijd veel onzekerheid, vanwege de voortdurende coronapandemie en het effect hiervan binnen het sociaal domein op korte en lange termijn. De situatie van het Rijk geeft op verschillende vlakken ook weinig houvast. Ondanks deze onzekerheden presenteert het college van de gemeente Koggenland de raad een sluitende begroting. Een sluitende begroting zonder de eerder voorgenomen extra verhoging van de OZB en mét budget om woningbouwplannen te versnellen. Het college geeft invulling aan wensen van de raad, toekomstgerichte keuzes en de eerder vastgestelde ombuigingen.

  Lees verder
 • Verkeersmaatregelen op De Leet in Ursem

  Er worden maatregelen genomen om de verkeerssituatie op de Leet in Ursem veiliger te maken. Een groot deel van de automobilisten op De Leet rijdt harder dan de toegestane snelheid. Bovendien rijdt er meer verkeer op De Leet sinds de realisatie van de eerste fase van het nieuwbouwplan De Tuinen. Met de tweede en derde fase van het nieuwbouwplan neemt dit verkeer verder toe. Welke maatregelen aangebracht worden is hieronder en op bijgaande tekening aangegeven.

  Lees verder
 • Koggenland zoekt vrijwilliger en sporter van het jaar

  Jaarlijks zet de gemeente bijzondere sporters en vrijwilligers in het zonnetje, tijdens de verkiezing van de sporter en vrijwilliger van het jaar. De gemeente roept inwoners op om mensen te nomineren. Welke Koggenlander zet zich extra in als vrijwilliger of heeft dit jaar op sportief gebied iets bijzonders gepresteerd?

  Lees verder
 • Begrip voor noodzaak huisartsen om samen onder één dak te gaan werken

  Tijdens de informatieavond over de huisartsenzorg in Koggenland toonden de ruim veertig aanwezigen begrip voor de wens van huisartsen om samen verder te gaan. Zorgen waren er vooral over het behoud van de eigen huisarts en over de locatie van het gebouw waarin de huisartsenpraktijken uit Avenhorn, Berkhout, Spierdijk en Ursem zich gezamenlijk onder één dak willen vestigen.

  Lees verder
 • Informatieavond voormalige schoollocaties Avenhorn

  Aan het begin van dit schooljaar zijn de basisscholen De Ieveling en De Overhaal verhuisd van Het Veer in Avenhorn naar het nieuwe kindcentrum De Droomgaard. De voormalige locatie aan Het Veer is hierdoor vrijgekomen. De gemeente werkt momenteel aan een stedenbouwkundig plan voor de bouw van woningen op deze locatie.

  Lees verder
 • Maak voordelig kennis met het sportaanbod in Koggenland

  Op 27 september is de gemeente Koggenland gestart met het project JouwSportPas (JSP). Hierbij kunnen kinderen tot 13 jaar voordelig kennismaken met het sportaanbod in de gemeente. Ze hoeven niet direct lid te worden van een club maar kunnen voor een klein bedrag verschillende sporten proberen en zo ervaren welke sport bij hen past.

  Lees verder
 • Gemeente Koggenland stimuleert aanpak asbestdaken op schuren

  De gemeente Koggenland doet mee met de Week van de Asbestvrije Schuur. Tijdens deze week, 13 tot en met 19 september, wordt aandacht gevraagd voor de schadelijke gevolgen van asbest op kleine daken. Wethouder Van Dolder roept inwoners op om deze daken te vervangen en biedt hulp namens de gemeente.

  Lees verder
 • Herdenken en weerzien

  Er zijn steeds meer mensen gevaccineerd, maar de moeilijke coronaperiode is nog niet voorbij. Dat laten de cijfers de afgelopen periode duidelijk zien. Desondanks wordt de behoefte om met elkaar stil te staan bij alles wat er is gebeurd en te herdenken steeds groter. Het verlangen om elkaar te ontmoeten groeit. Plannen van de gemeente om hier dit najaar invulling aan te geven, zijn vanwege de besmettingscijfers doorgeschoven naar het voorjaar van 2022.

  Lees verder
 • Onderhoud openbaar groen

  Het is de afgelopen weken erg groeizaam weer, dat zal niemand zijn ontgaan. Met zo nu en dan een bui en warme temperaturen krijgt beplanting, en met name onkruid, alle kans om te groeien. Daar komt bij dat het voorjaar erg koud is geweest, waardoor groei is gestagneerd en de natuur nu een inhaalslag maakt. Het resultaat is dat zowel in de plantvakken als op de verharding veel onkruid groeit.

  Lees verder
 • Nee zeggen tegen middelengebruik

  De Westfriese gemeenten zijn een campagne gestart om ouders te stimuleren hun kinderen weerbaar te maken tegen de verleidingen van drugs, drank en roken. Jongeren mogen weer naar de kroeg, met elkaar op vakantie of bezoeken een festival of kermis. Voor ouders een moment om weer in gesprek te gaan met hun puber, want op feestjes of vakantie wordt misschien wel (meer) gedronken en/of drugs gebruikt?

  Lees verder
 • Werkbezoek Dijklander ziekenhuis

  Op donderdag 15 juni bracht burgemeester Bonsen een kennismakingsbezoek aan het Dijklander ziekenhuis in Hoorn. Tijdens dit bezoek is ook gesproken  over de nafase van de coronapandemie. De druk op de zorg is nog niet voorbij: nu de ergste coronadrukte geweken is, staat het Dijklander ziekenhuis voor de opgave om achtergestelde zorg op te pakken. Het personeel wordt desondanks aangespoord om vakantie te nemen, op adem te komen.

  Lees verder
 • Gratis compost afhalen

  Inwoners van de gemeente Koggenland kunnen op vrijdag 26 maart van 11.30 tot 15.30 uur gratis compost afhalen bij het gemeentelijk depot in Berkhout. De compost kan worden opgehaald met een auto met aanhanger.

  Lees verder
 • Gezinnen helpen gezinnen

  Overbelaste gezinnen kunnen sinds januari een beroep doen op de stichting Buurtgezinnen. Deze stichting koppelt gezinnen die het zwaar hebben (de zogenoemde vraaggezinnen) aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen bieden (steungezinnen). Hierdoor krijgen kinderen extra aandacht en worden ouders even ontlast.

  Lees verder
 • Vragen over veiligheid coronavaccinatie

  Is het coronavaccin veilig? Zijn er bijwerkingen? Kan ik na de vaccinatie alsnog corona krijgen? Lees hier de antwoorden op veel gestelde vragen over de veiligheid en betrouwbaarheid van het coronavirus.

  Lees verder
 • Op zoek naar nabestaanden van verzetsheld Biallosterski

  De gemeente Koggenland en het Comité 4 en 5 mei Obdam willen graag in contact komen met de nabestaanden van verzetsheld Tobias Biallosterski. Samen met het Comité werkt de gemeente aan de vernieuwing van het oorlogsmonument in de Burgemeester Dekkerstraat in Obdam. Het huidige monument bevat een gedenkplaat voor de verzetsheld Johan Hellema. Op het vernieuwde gedenkteken wordt naast Hellema ook Biallosterski herdacht.

  Lees verder
 • Gemeentehuis oranje verlicht

  Het gemeentehuis van Koggenland wordt tussen 25 november en 10 december iedere avond oranje verlicht. Hiermee vraagt de gemeente aandacht voor Orange the World, een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen.

  Lees verder
 • Burgemeester Bonsen vraagt ‘aandacht voor elkaar’

  Het kabinet heeft de coronamaatregelen verder aangescherpt, omdat het virus zich in hoog tempo blijft verspreiden. Het naleven van deze maatregelen is de enige mogelijkheid om het coronavirus onder controle te krijgen, zegt burgemeester Monique Bonsen. Ze roept inwoners op vol te houden en elkaar te steunen.

  Lees verder