Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente?

Dan kunt u meestal bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Denkt u hierbij aan besluiten zoals bijvoorbeeld:

 • omgevingsvergunning
 • weigering van een Wmo-voorziening
 • besluit tot handhaving (zoals een last onder dwangsom)

Maak online bezwaar tegen een gemeentelijk besluit

Wat moet ik doen?

U kunt op 2 manieren bezwaar maken

1 Online

U hebt hiervoor DigiD nodig. Ga naar het online formulier.

2 Per post

Op het besluit staat het adres waar u het bezwaar naartoe kunt sturen. Kunt u het adres niet vinden? Stuur uw bezwaarschrift dan naar het volgende adres:

Gemeente Koggenland

Postbus 21

1633 ZG Avenhorn

Wat staat in uw bezwaarschrift?

 • Uw naam en adres
 • Uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)
 • Datum van het bezwaarschrift
 • Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar indient (stuur eventueel een kopie van het besluit mee)
 • Reden(en) van bezwaar
 • Uw handtekening

Bezwaar gemaakt, en dan?

 • U krijgt een ontvangstbevestiging.
 • De wettelijke termijn om op uw bezwaarschrift te beslissen bedraagt 6 of 12 weken vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Omdat de praktijk soms uitwijst dat deze periode te kort is, kunnen wij gebruik maken van de mogelijkheid om deze termijn te verlengen.
 • Afhankelijk van het ingediende bezwaar, nodigen wij u uit voor een hoorzitting
 • Het besluit van de gemeente blijft gelden tijdens een bezwaarprocedure. Wilt u de werking van dit besluit tijdelijk uitstellen? Dien dan een verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Dit verzoek heet ‘voorlopige voorziening’. Voor het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Meer informatie over griffierecht - Rechtspraak.nl(externe link)

Hoe werkt het?

Wanneer kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken als:

 • u door een genomen besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen.

Tot wanneer kan ik bezwaar maken?

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van het besluit (dit is meestal de datum van verzending van het besluit) bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. Uw bezwaar moet in principe binnen de termijn van 6 weken door de gemeente Koggenland zijn ontvangen.

Zie ook

Bent u het niet eens met een gemeentelijke belastingaanslag?

Dan kunt u bezwaar maken tegen deze gemeentelijke heffingen of belastingen:

Lees eerst meer over bezwaar maken tegen deze belastingen of heffingen.

Bent u het niet eens met uw WOZ waarde en/of de onroerende zaakbelasting?

Lees eerst over de WOZ-waarde en hoe u bezwaar kunt maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?