Onder de naam forensenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen, die geen hoofdverblijf in de gemeente hebben en meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Dit kan een gewone woning zijn, maar ook een recreatiewoning (stacaravan/chalet).

Waarom heffen gemeenten forensenbelasting?

De forensenbelasting dient ertoe om mensen die relatief veel in een gemeente verblijven, maar geen ingezetene zijn van deze gemeente, mee te laten betalen aan voorzieningen in die gemeente. De gemeente gebruikt de opbrengst van de forensenbelasting voor het financieren van de algemene middelen in Koggenland.

De aanslagen worden ieder jaar omstreeks de maand november verzonden. Verkoop van de woning of de stacaravan in de loop van het jaar leidt niet tot vermindering van de aanslag, tenzij men niet meer dan 90 dagen de beschikking heeft gehad over een woning of stacaravan.

Wat moet ik doen?

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Een bezwaarschrift tegen de aanslag forensenbelasting moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag zijn ingediend. U kunt dit bezwaar indienen met uw DigiD via de gemeentelijke website op www.koggenland.nl/bezwaar.

Wat kost het?

BewoningTarief 2023
Chalet€ 311,02
Woning€ 497,85

Heeft u gevonden wat u zocht?