Forensenbelasting wordt geheven aan personen, die niet staan ingeschreven als inwoner van Koggenland en meer dan 90 dagen beschikking hebben over een chalet/woning. 

Deze forensenbelasting wordt geheven omdat gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van de gemeente. De gemeente gebruikt de opbrengst van de forensenbelasting voor het financieren van de algemene middelen in Koggenland.

Forensenbelasting wordt achteraf geheven. De aanslagen worden aan het einde van het kalenderjaar verzonden, omdat dan duidelijk is of de persoon meer dan 90 dagen een chalet tot zijn/haar beschikking heeft gehad. Het maakt niet uit of de persoon daadwerkelijk het chalet/de woning gebruikt heeft. Het tot zijn/haar beschikking hebben is voldoende om een aanslag forensenbelasting te krijgen.

De gemeente vraagt aan de exploitanten van recreatieparken wie en welke periode de recreatieplek tot zijn/haar beschikking heeft. Dit is de basis van het aanslaan van forensenbelasting.

Wat moet ik doen?

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Vermeld ook de datum wanneer het gebruik gestopt is, adres/perceelnummer staanplaats en stuur een bewijs mee van beëindiging van het gebruik. 

Als u tijdens het belastingjaar minder dan 90 dagen de beschikking had over chalet/woning is bezwaar maken mogelijk. 

Een bezwaarschrift tegen de aanslag forensenbelasting moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag zijn ingediend. U kunt dit bezwaar indienen met uw DigiD 

Maak online bezwaar

Wat kost het?

BewoningTarief 
Chalet€ 327,82
Woning€ 524,73

Stopzetten forensenbelasting

Wilt u de forensenbelasting stopzetten? 

1 U heeft de aanslag forensenbelasting voor het afgelopen jaar ontvangen en u wilt aangeven dat de aanslag niet terecht is omdat het gebruik van chalet/woning al eerder dat jaar is gestopt.

Als u minder dan 90 dagen de woning/chalet tot uw beschikking had in het afgelopen jaar, kunt u een bezwaarschrift indienen. 

2 U heeft de aanslag forensenbelasting voor het afgelopen jaar ontvangen en u wilt aangeven dat de aanslag niet terecht is omdat het gebruik van chalet/woning al eerder dat jaar is gestopt.

Als u meer dan 90 dagen de woning/chalet tot uw beschikking had in het afgelopen jaar is de aanslag terecht. U moet de aanslag betalen. U kunt geen bezwaar maken.  

U kunt ervoor zorgen dat u voor het huidige jaar geen aanslag meer ontvangt. Stuurt u een mail naar belastingen@koggenland.nl zodat wij u geen aanslag meer sturen. Vermeld in uw mail:

  • De datum wanneer u het gebruik stopt van de chalet/woning
  • Het Adres/perceelnummer staanplaats
  • Uw telefoonnummer en mailadres
  • Stuur een bewijs van beëindiging gebruik mee

3 U gaat het gebruik in het huidige kalenderjaar stoppen.

Stuurt u dan een mail naar belastingen@koggenland.nl en vermeld in uw mail:

  • De datum wanneer u het gebruik stopt van de chalet/woning
  • Adres/perceelnummer staanplaats
  • Uw telefoonnummer en mailadres
  • Stuur een bewijs van beëindiging gebruik mee

Heeft u gevonden wat u zocht?