Bent u het niet eens met een van onderstaande gemeentelijke heffingen of belastingen? U kunt bezwaar maken tegen de volgende belastingen/heffingen:

DigiD linkOnline bezwaar maken tegen gemeentelijke belasting of heffing

Bezwaar tegen WOZ-waarde of Onroerendezaakbelasting?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde en/of wilt u bezwaar maken tegen de onroererendezaak belasting (OZB)? Hoe u dat doet leest u op de pagina over de WOZ-waarde

Wat moet ik doen?

U kunt op 2 manieren bezwaar maken

1 Online door het invullen van het online formulier. U hebt hiervoor DigiD nodig.

2 Schriftelijk door het sturen van uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Koggenland

Postbus 21

1633 ZG Avenhorn

Wat staat in uw bezwaarschrift?

 • Uw naam en adres
 • Uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)
 • Uw e-mailadres
 • Datum van het bezwaarschrift
 • Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar indient en het aanslagnummer
 • Reden(en) van bezwaar
 • Uw handtekening

Bezwaar gemaakt, en dan?

 • U krijgt een ontvangstbevestiging
 • Als wij nog informatie missen, nemen wij contact met u op
 • De wettelijke termijn om op uw bezwaarschrift te beslissen bedraagt 6 weken vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Voor een WOZ-beschikking geldt dat de gemeente het bezwaar moet behandelen in het jaar waarin het bezwaarschrift is ontvangen
 • Een inpandige opname van een taxateur behoort tot een mogelijke vervolgstap
 • U wordt uitgenodigd voor een hoorzitting als u dit in uw bezwaarschrift heeft verzocht

Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort niet de betaling van uw belasting op. Dit betekent dat u wel de belastingaanslag moet betalen. Als uw bezwaarschrift leidt tot een correctie van de te betalen belasting, storten wij het teveel betaalde terug op uw rekening.

Let op! Indienen van bezwaar via de mail is niet toegestaan.

Hoe werkt het?

Wanneer kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken als u niet eens bent met de aanslag gemeentelijke belastingen.

U kunt niet altijd bezwaar maken. Tegen de hoogte van de tarieven is geen bezwaar mogelijk.

Tot wanneer kan ik bezwaar maken?

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bij de heffingsambtenaar (de verzendgegevens staan op de achterzijde van het aanslagbiljet). Uw bezwaar moet in principe binnen de termijn van 6 weken door de gemeente Koggenland zijn ontvangen.

Heeft u gevonden wat u zocht?