U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

De inzameling van huishoudelijk afval heeft de gemeente uitbesteed aan HVC.

Wat moet ik doen?

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Een bezwaarschrift tegen de aanslag afvalstoffenheffing moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag zijn ingediend. U kunt dit bezwaar indienen met uw DigiD via de gemeentelijke website op www.koggenland.nl/bezwaar.

Wat kost het?

 

HuishoudenTarief
eenpersoonshuishouden€ 301,20
meerpersoonshuishouden€ 404,91
extra container (medisch)€ 120,32

Heeft u gevonden wat u zocht?