Van alle panden in de gemeente die direct of indirect op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten, wordt rioolheffing geheven. Rioolheffing is een eigenarenbelasting.

Wat moet ik doen?

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Een bezwaarschrift tegen de aanslag rioolheffing moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag zijn ingediend. U kunt dit bezwaar indienen met uw DigiD via de gemeentelijke website op www.koggenland.nl/bezwaar maken.

Verkoop

Als u na 1 januari 2022 uw woning of bedrijf heeft verkocht, blijft u toch voor de hele aanslag belastingplichtig. Het is gebruikelijk dat de notaris bij de verkoop de zakelijke lasten (het eigenarengedeelte OZB en de rioolheffing) verrekent met de nieuwe eigenaar. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de betaling van de volledige aanslag.

Wat kost het?

 

AansluitingTarief 
Woningen (ongeacht het aantal bewoners)€ 102,35
Niet-woningen (derden/ meer dan 5 personen)€ 204,70
Niet-woningen€ 102,35
Niet-woningen (kleiner dan 3 m³)€ 35,00
Extra aansluiting€ 35,00
Kamers verzorgingstehuis€ 35,00
Vaste standplaats op camping€ 100,00
Passantenplaats op camping€ 14,00

Heeft u gevonden wat u zocht?