Met ingang van 1 januari 2022 heft gemeente Koggenland toeristenbelasting. Biedt u tegen vergoeding overnachtingen aan voor bezoekers bijvoorbeeld in een hotel, (mini)camping, bed & breakfast of Airbnb én zijn uw bezoekers (toeristen en buitenlandse werknemers) nog niet ingeschreven bij de gemeente Koggenland? Dan bent u verplicht toeristenbelasting aan de gemeente te betalen. U kunt deze belasting doorberekenen aan uw bezoekers. U moet hiervan zelf een administratie bijhouden. Een digitaal nachtregister helpt daarbij.

Op deze pagina leest u wat toeristenbelasting precies is, hoe de gemeente de toeristenbelasting heft en waarom het zeer belangrijk is een nauwkeurig nachtregister bij te houden. Ook leest u hier over wat dit mogelijk voor de huisvestiging van buitenlandse werknemers betekent.

Wat is toeristenbelasting

Toeristenbelasting is een belasting voor niet-inwoners van de gemeente voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten. Denk hierbij aan het schoonvegen van straten, onderhoud van wegen, de kosten van de straatverlichting. De naam toeristenbelasting doet vermoeden dat het alleen om toeristen gaat, maar dat is niet zo. Iedereen die niet staat ingeschreven in de gemeente en betaalt voor een overnachting binnen de gemeente, valt hieronder. Het kan dus ook gaan om bijvoorbeeld zakelijke overnachtingen of het verblijven van arbeidsmigranten in de gemeente.

Wie betaalt de toeristenbelasting?

  • Degene die overnacht betaalt de belasting aan degene die de overnachting verzorgt.
  • Degene die de overnachting verzorgt, draagt de belasting daarna af aan de gemeente. Hierbij is het dus belangrijk dat degene die de overnachting verzorgt, in het digitale nachtregister van de gemeente onderscheid maakt tussen inwoners en niet-inwoners. Inwoners van Koggenland vallen buiten de toeristenbelasting.

 

Betalen buitenlandse werknemers straks ook toeristenbelasting?

Buitenlandse werknemers kunnen zich inschrijven in het bevolkingsregister, dan betalen zij geen toeristenbelasting. Inschrijven in het bevolkingsregister is gratis. Voor het inschrijven kunnen buitenlandse werknemers een afspraak maken door het sturen van een mail naar burgerzaken@koggenland.nl of telefonisch via (0229) 54 84 00 . De afspraak vindt fysiek op het gemeentehuis plaats.

Schrijven de buitenlandse werknemers zich niet in, dan bent u als ondernemer verplicht om de toeristenbelasting door te berekenen in de verblijfskosten.

Lees meer over verhuizen naar Nederland.

Wat kost het?

De gemeente heft € 1,15 per persoon per overnachting aan toeristenbelasting.

Wanneer en hoe heft de gemeente toeristenbelasting?

Als bij de gemeente bekend is dat u toeristenbelasting moet betalen, dan ontvangt u een verzoek om aangifte te doen. Dat gebeurt in januari 2024, na afloop van het belastingjaar. Op de aangifte kunt u uw aantal overnachtingen vermelden. Iedereen moet aangifte doen, dus ook als de afdracht via Airbnb verloopt. Als u gebruik heeft gemaakt van bemiddelaars (bijvoorbeeld Airbnb), dan stuurt u het jaaroverzicht als bewijsstuk mee bij uw aangifte.

Na verwerking van de aangifte ontvangt u vóór 1 april de definitieve aanslag.

Hoe werkt het? Digitaal Nachtregister

Vanaf 1 januari 2022 heft de gemeente toeristenbelasting. Ondernemers zijn verplicht het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale nachtregister te gebruiken. Een eigen nachtregister is niet meer voldoende.

Voorheen gebruikten ondernemers verschillende manieren en systemen, al dan niet digitaal, als nachtregister. Dit is voor het heffen van de toeristenbelasting voor zowel de ondernemer als de gemeente een grote administratieve taak. De gemeente biedt daarom één systeem, om zo makkelijk en efficiënt mogelijk werken te realiseren voor alle partijen.

De ondernemers zijn verplicht om het door de gemeente beschikbaar gestelde systeem te gebruiken als nachtregister. Het gebruik van het digitale nachtregister is geheel gratis.

Waarom is het belangrijk en verplicht om een (digitaal) nachtregister bij te houden?

Elke gemeente dient te weten wie, waar verblijft. Dit kan belangrijk zijn in geval van bijvoorbeeld een ramp of voor de aanhouding van door de politie gezochte personen. Daarom is controle op de naleving van het nachtregister een belangrijke wettelijke taak van de gemeente.

Voor ondernemers is het bijhouden van een goed nachtregister niet nieuw, dit was al verplicht. Het is belangrijk dat ondernemers dit nauwkeurig doen, ook omdat de gemeente van dit nachtregister gebruik maakt voor controle en afdracht van de toeristenbelasting.

Moet een ondernemer extra administratie bijhouden?

Dat hoeft niet, u houdt de administratie bij via het gratis digitaal nachtregister op de gemeentelijke website. Eventueel kunt u gegevens uit het eigen systeem importeren in het systeem van het digitale nachtregister. 

Heeft u gevonden wat u zocht?