Gemeente Koggenland is bezig met de herontwikkeling van de vrijgekomen schoollocatie aan Het Veer in Avenhorn. Op deze locatie worden in totaal 44 woningen gerealiseerd, waarvan 17 woningen in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Een CPO is een ontwikkelvorm die valt binnen het particulier opdrachtgeverschap.  

Vereniging CPO Avenhorn De Goorn heeft zich aangemeld voor deze 17 woningen bestaande uit 10 rug aan rug woningen en 7 rijwoningen.

De gemeente Koggenland is voornemens om een gedeelte van het perceel sectie S nummer 1978, behorend aan Wester-Koggenland, te verkopen aan de individuele CPO-leden van Stichting CPO Avenhorn De Goorn , KvK 85269484. Op hieronder aangegeven tekening staat dit gedeelte aangegeven.

kaart met daarop ingetekend de locatie van de CPO woningen
Overzicht van de locatie waar de CPO-woningen gepland zijn

Op deze pagina vindt u de uitleg (motivering) door de gemeente over dit voornemen, hoe u bezwaar kunt maken als u het er niet mee eens bent (vervaltermijn en bezwaar maken), meer informatie en de wetgeving ('Didam'-arrest).

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente zijn beoogde kopers de enige gegadigde(n) die in aanmerking komen voor de hiervoor vermelde verkoop en wel om de volgende redenen:

  • Voor een goede woonmix heeft de gemeente - naast de ontwikkeling van twaalf (12) sociale huurwoningen en vijftien (15) vrije sector koopwoningen – de wens om zeventien (17) betaalbare woningen voor starters in de vorm van woningbouwcategorie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te (laten) ontwikkelen op de locatie aan Het Veer. Dit betekent dat voor de grondverkoop van deze zeventien woningen uitsluitend CPO’s in aanmerking komen die bereid en in staat zijn om op de betreffende locatie de gewenste woningbouw in het gewenste segment te realiseren.
  • Op de facebookpagina van de gemeente Koggenland heeft de gemeente op 7 juli 2022 een oproep gedaan, waarbij de mogelijkheid aan een ieder is geboden om CPO woningen te bouwen bij de ontwikkeling op voormalige schoollocatie Het Veer. Hierbij is ook aangegeven dat er op 13 juli een informatie avond werd gehouden voor deze CPO woningen.  
  • 3 leden van vereniging ‘CPO Avenhorn De Goorn’ hebben zich aangemeld voor deze informatie avond op 13 juli 2022. Deze vereniging heeft op deze informatie avond hun vereniging en hun website cpoavenhorndegoorn.nl gepresenteerd.
  • Op de informatie avond van 13 juli 2022 en op de website van de gemeente Koggenland is aangegeven dat een ieder tot 16 september 2022 zich kon aanmelden voor de CPO  woningen bij Het Veer. Er zijn geen andere aanmeldingen binnen gekomen naar aanleiding van deze oproep, dan de vereniging ‘CPO Avenhorn De Goorn’.
  • Bij de vereniging CPO Avenhorn De Goorn hebben zich  inmiddels 50 personen gemeld met belangstelling om onderdeel te worden van het particuliere collectief.

Vervaltermijn en bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het bovenstaande, omdat u meent daarvoor zelf als kandidaat in aanmerking te komen, dan moet u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar maken.

  • Zaaknummer: ZK23000689
  • Projectnaam: CPO woningen Het Veer
  • Publicatiedatum: 4 april 2023

De bezwaartermijn is gesloten. U kunt geen bezwaar meer maken.

Er zijn geen bezwaren ontvangen door de gemeente.

Meer informatie en contact

Inhoudelijke vragen

  • Hebt u inhoudelijke vragen over deze bekendmaking? Dan kunt u contact opnemen met Janita Spriensma, team Projectmanagement via j.spriensma@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Vragen over procedure

  • Hebt u vragen over de procedure van het bezwaar maken? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken via juza@koggenland.nl of (0229) 54 84 00.

Meer informatie over kort geding

Meer informatie over project

Didam-arrest en verplichting van de gemeente tot publiceren

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere de verkoop en verhuur van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare verkoopprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken. 

Het beleid van gemeente Koggenland vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl(externe link)(externe link).