Verkoop en verhuur van onroerende zaken Gemeente Koggenland

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. Dit arrest heeft bepaald dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere de verkoop en verhuur van onroerende zaken. Daarvoor dient een overheid een openbare verkoopprocedure te hanteren. Uitzondering daarop is mogelijk in geval op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er redelijkerwijs maar één partij daarvoor in aanmerking komt. In dat geval mag een overheid één-op-één contracteren. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er een publicatie van dit voornemen plaats vindt met een redelijke termijn waarbinnen anderen bezwaar kunnen maken. 

Op deze overzichtspagina vindt u de gepubliceerde voornemens van de gemeente. 

  • Actuele bekendmakingen zijn voornemens waar bezwaar maken (nog) mogelijk is. 
  • Afgesloten bekendmakingen zijn voornemens waarvan de termijn verstreken is en bezwaar maken niet meer mogelijk is.

Afgesloten 2023

Afgesloten 2023

Meer informatie over het gemeentelijk beleid rondom dit onderwerp vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl.