Heeft u interesse om op deze locatie te gaan wonen?
Schrijft u zich dan in op de website van Ouwehand Bouwen en Ontwikkelen om op de hoogte te blijven.

Inschrijven als belangstellende voor dit project(externe link)

Op de voormalige schoollocatie de basisscholen de Overhaal en de Ieveling komt nieuwbouwplan Het Veer. Het plan biedt plaats voor 44 woningen waarvan 17 woningen worden ontwikkeld door CPO Avenhorn de Goorn. In het plan komen verschillende woningtypes.

De aanbesteding voor de ontwikkeling en realisatie van de koop- en huurwoningen is gewonnen door Ouwehand Bouw. In de loop van 2024 komt er meer informatie over het ontwerp van de woningen. Houd deze projectpagina in de gaten!

 

Woningtypes

Uitgangspunten stedenbouwkundige modellen: woningtypes

 • Het te ontwikkelen woningprogramma dient een mix te zijn van huur en koop
 • Woningbedrijf Koggenland neemt de sociale huurwoningen af
 • De koopwoningen worden gerealiseerd in de categorieën goedkoop, middelduur en duur
 • De gemeenteraad legt de nadruk op de realisatie van woningen voor starters en senioren
 • Woningtypes die aansluiten bij deze randvoorwaarden en passend zijn voor het dorpse woonmilieu van Avenhorn

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

Binnen het plangebied worden er 10 rug-aan-rug woningen en 7 gerijde woningen ontwikkeld door CPO Avenhorn de Goorn. Zij hebben zich gemeld bij de gemeente om woningen te ontwikkelen en te bouwen. Zij richten zich voornamelijk op starters op de woningmarkt. Voor verder informatie verwijzen wij naar de website van de CPO-initiatiefnemers.

Meer informatie over deze CPO(externe link)

Ondertekening intentieovereenkomst november 2023

Een feestelijke mijlpaal voor CPO Avenhorn De Goorn!

Maandag 27 november 2023 tekende wethouder Rosalien van Dolder samen met Rick Booij, Dave de Moel en Joey van den Berg (bestuursleden van CPO Avenhorn De Goorn) een intentieovereenkomst voor de bouw van 17 (starters)woningen aan Het Veer in Avenhorn.

De CPO groep Avenhorn De Goorn bestaat uit jongeren uit de gemeente, zij realiseren onder deskundige begeleiding de bouw van 17 woningen voor zichzelf én leeftijdsgenoten. Wethouder Van Dolder: ‘Dat we deze intentieovereenkomst met elkaar hebben gesloten is een belangrijke stap in het proces. De CPO groep kan nu verder met de realisatie van deze woningen als onderdeel van de nieuwe wijk aan Het Veer. Het is heel mooi om te zien dat jongeren de kans pakken om met CPO vorm te geven aan hun droom, een eigen woning in onze gemeente.’

bestuursleden en wethouder ondertekenen de intentieovereenkomst
Op de foto wethouder Rosalien van Dolder (2e van rechts) met de bestuursleden van de CPO tijdens het ondertekenen van de intentieovereenkomst.

Bewonersavond juli 2022

Op 13 juli 2022 heeft een bewonersavond plaatsgevonden in het gemeentehuis. Het ging over collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Er is een presentatie gegeven over wat CPO is, hoe het werkt en welke rol de CPO en de gemeente in het traject hebben. Daarnaast is er een presentatie gehouden door CPO Avenhorn / De Goorn. Dit is een bestaand initiatief met de wens op locatie Het Veer dit CPO in de toekomst te mogen ontwikkelen. 

Mozaïekbankje

Vanuit een deel van de buurtbewoners is de wens uitgesproken om het mozaïekbankje te behouden. Het bankje is tijdens de sloopwerkzaamheden dermate beschadigd dat deze niet meer terugkomt in het project. Met de toekomstige buurtbewoners gaan wij na de realisatie opnieuw in overleg over een locatie voor een bankje in het plangebied.

In juli 2022 is een bloemenmix ingezaaid en zijn er insectenhotels geplaatst.

Meer informatie en vragen

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Rick Roozendaal, bereikbaar via email projectmanagement@koggenland.nl en via telefoonnummer (0229) 54 84 00.

Activiteiten en planning

 1. Nog te doen: 2025: Oplevering eerste woningen

  In 2025 zullen de eerste woningen worden opgeleverd.

 2. Nog te doen: eind 2024: start bouw

  De start van de bouw zal eind 2024 starten.

 3. Nog te doen: juli - augustus 2024

  Bouwrijp maken van het gebied.

 4. Nog te doen: Medio 2024: Start verkoop

  De verwachting is dat de eerste woningen van de ontwikkelaar tweede kwartaal 2024 in de verkoop zullen gaan.

 5. Afgerond: November 2023

  Een feestelijke mijlpaal voor CPO Avenhorn De Goorn!

  Maandag 27 november 2023 tekende wethouder Rosalien van Dolder samen met Rick Booij, Dave de Moel en Joey van den Berg (bestuursleden van CPO Avenhorn De Goorn) een intentieovereenkomst voor de bouw van 17 (starters)woningen aan Het Veer in Avenhorn.

  De CPO groep Avenhorn De Goorn bestaat uit jongeren uit de gemeente, zij realiseren onder deskundige begeleiding de bouw van 17 woningen voor zichzelf én leeftijdsgenoten. Wethouder Van Dolder: ‘Dat we deze intentieovereenkomst met elkaar hebben gesloten is een belangrijke stap in het proces. De CPO groep kan nu verder met de realisatie van deze woningen als onderdeel van de nieuwe wijk aan Het Veer. Het is heel mooi om te zien dat jongeren de kans pakken om met CPO vorm te geven aan hun droom, een eigen woning in onze gemeente.’

 6. Afgerond: Juli - december 2023: Aanbesteding woningbouwontwikkeling

  In juli 2023 is de aanbesteding gepubliceerd op Tenderned(externe link) om een marktpartij te vinden die de woningen binnen het plangebied gaat ontwikkelen en bouwen.

  Daarnaast zal een intentieovereenkomst worden afgesloten met de toekomstige CPO-initiatiefnemers, om daarna over te gaan tot grondverkoop. 

  De ontwikkelaar en de CPO-initiatiefnemers zullen de ontwerpen maken voor hun woningen om uiteindelijk tot een omgevingsvergunning te komen.

 7. Afgerond: 17 juli 2023 Bestemmingsplan vastgesteld

  Het bestemmingsplan Avenhorn - Het Veer, met identificatienummer NL.IMRO.1598.BPKomplanHetVeer-on01 van de gemeente Koggenland, is op maandag 17 juli 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Met vragen kunt u contact opnemen met Martin Groefsema, team beleid Ruimtelijke ordening via m.groefsema@koggenland.nl of telefonisch via het algemene nummer (0229) 54 84 00.

 8. Afgerond: april 2023: informatiebord

  Eind april 2023 is er een informatiebord geplaatst op de toekomstige bouwlocatie.

 9. Afgerond: Vanaf 7 maart tot en met 19 april 2023

  Het voorontwerp van het bestemmingsplan is vanaf 7 maart 2023 ter inzage gelegd. Met vragen kunt u contact opnemen met Martin Groefsema, team beleid Ruimtelijke ordening via m.groefsema@koggenland.nl of telefonisch via het algemene nummer (0229) 54 84 00.

 10. Afgerond: Eind 2022 - begin 2023: Bestemmingsplan-procedure

  Bestemmingsplan-procedure 2022-2023. Op dit moment wordt de motie van de gemeenteraad onderzocht. Nadat er duidelijkheid is over deze motie zal het bestemmingsplan-proces worden herstart.

  In 2023 zal het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

 11. Afgerond: Eind 2022: Motie van de Raad

  Motie van de Raad of er meer (starters)woningen bij Het Veer mogelijk zijn. De gemeenteraad van Koggenland heeft het College gevraagd in oktober 2022 om te onderzoeken of er op basis van het vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp meer starterswoningen in het plan kunnen komen. Dit wordt momenteel onderzocht. De afdoening van de motie is op 19 december 2022 voorgelegd aan de Raad

 12. Afgerond: Oktober 2021 - februari 2022: Sloopwerkzaamheden

  De sloop van de voormalige schoolgebouwen is afgerond. 

 13. Afgerond: Oktober 2021: Inloopavond

  Het was mogelijk na de inloopavond in oktober 2021 een reactie te geven op onze bouwkundige voorstellen. Uw reacties zijn verwerkt in de Nota van beantwoording.