Gemeente Koggenland heeft het voornemen om een omgevingsvergunning 1e fase ‘afwijken bestemmingsplan’ als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3 Wabo te verlenen. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het realiseren van 42 woonappartementen op een voormalige kantoorlocatie op het perceel Scharwoude 9 te Scharwoude.

Inzage en reageren

Inzage

  • Projectnaam: Woningbouwplan op een voormalige kantoorlocatie op het perceel Scharwoude 9 te Scharwoude
  • Datum van bekendmaking: 30 november 2023
  • Periode van inzage: 6 weken
  • Vindplaats: officiëlebekendmakingen.nl

Deze documenten op die op deze pagina gepubliceerd zijn, horen bij de officiële bekendmaking.

Ook kunt u de documenten op afspraak inzien tijdens openingstijden bij de balie van gemeente Koggenland, Middenhof 2 te De Goorn. Voor het maken van een afspraak belt u (0229) 548400. Lees meer over onze openingstijden.

Reageren

Tijdens de periode dat de documenten ter inzage liggen, kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen tegen het (voorgenomen) besluit. U kon tot en met 12 januari 2024 reageren.

Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Marco Burger via m.burger@koggenland.nl of telefoonnummer (0229) 54 84 00.

Wet elektronische publicaties (Wep) en de verplichting van de gemeente

Sinds 1 juli 2021 moeten gemeenten volgens de Wet elektronische publicaties (Wep) wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten digitaal publiceren. Deze verplichting heeft als doel meer transparantie te creëren en om u als inwoner gemakkelijker toegang te geven tot relevante informatie.

Vanaf 1 juli 2023 moeten besluiten ook digitaal ter inzage worden gelegd. Dit geldt voor besluiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, zoals bestemmingsplannen en verkeersbesluiten. Het doel hiervan is om de betrokkenheid van u als inwoner te vergroten en u in staat te stellen tijdig te reageren op besluiten die uw leefomgeving kunnen beïnvloeden.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.