Sinds 1 juli 2021 moeten gemeenten volgens de Wet elektronische publicaties (Wep) wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten digitaal publiceren. Deze verplichting heeft als doel meer transparantie te creëren en om u als inwoner gemakkelijker toegang te geven tot relevante informatie.

Vanaf 1 juli 2023 moeten besluiten ook digitaal ter inzage worden gelegd. Dit geldt voor besluiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, zoals bestemmingsplannen en verkeersbesluiten. Het doel hiervan is om de betrokkenheid van u als inwoner te vergroten en u in staat te stellen tijdig te reageren op besluiten die uw leefomgeving kunnen beïnvloeden.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.

Actueel

Er zijn geen documenten die ter inzage moeten worden gelegd.

  • De ter inzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.
  • Soms kunt u bezwaar maken tegen een besluit. Dit staat onder het besluit. Hoe u bezwaar kunt maken staat op de bezwaarmakenpagina
  • Voor meer informatie over de ter inzageleggingen kunt u contact opnemen met medewerkers van het team VTH/RO via telefoonnummer (0229) 548400 of via BouwenenMilieu@koggenland.nl