De gemeente Koggenland heeft het voornemen om een omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘afwijken regels ruimtelijke ordening’, ‘Bouwen’,  en ‘realiseren in-/uitrit’ als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3 Wabo te verlenen. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe woning op het perceel naast Julianastraat 21b te Avenhorn.

Inzage en reageren

Inzage

De documenten liggen met ingang van 3 januari 2024  tot en met 15 februari 2024 ter inzage. Deze documenten horen bij de officiële bekendmaking.

De periode om bezwaar te maken is verstreken. Er zijn geen bezwaren binnen gekomen.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Martin Groefsema via m.groefsema@koggenland.nl of telefoonnummer (0229) 54 84 00.

Wet elektronische publicaties (Wep) en de verplichting van de gemeente

Sinds 1 juli 2021 moeten gemeenten volgens de Wet elektronische publicaties (Wep) wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten digitaal publiceren. Deze verplichting heeft als doel meer transparantie te creëren en om u als inwoner gemakkelijker toegang te geven tot relevante informatie.

Vanaf 1 juli 2023 moeten besluiten ook digitaal ter inzage worden gelegd. Dit geldt voor besluiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, zoals bestemmingsplannen en verkeersbesluiten. Het doel hiervan is om de betrokkenheid van u als inwoner te vergroten en u in staat te stellen tijdig te reageren op besluiten die uw leefomgeving kunnen beïnvloeden.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.