Teamleden

 • Bernadette Bijman
 • Fia Kuin
 • Hans Privee
 • Amanda Privee
 • Wim Bijvoet

Contactpersoon gemeente

Stand van zaken

 1. Momenteel bezig: Maart 2019

  Paaltjes weg

  De gemeente heeft voorgesteld om de paaltjesactie gedoseerd uit te voeren. De gemeente stelt o.a. voor om langs onderstaand wit hek, tegenover de Deen, niet alle paatjes weg te halen, maar om-en-om te laten staan. De tussenafstand is dan ongeveer 8 meter. Voetgangers kunnen elkaar gemakkelijker passeren, zonder al te veel risico op parkeren op de stoep. Wanneer meer palen worden weggehaald, neemt het comfort voor de voetganger toe, maar ook het risico op blokkade door auto’s.

  Voorrangskruisingen in 30km-zone opheffen

  Doe-team Obdam vroeg om op de kruising Dorssptraat-Burgemeester de Boerlaan de voorrang op te heffen. Het verbeterpunt van het doe-team uitgevoerd. Ter aanvulling is er een bord opgehangen dat rechts voorrang heeft.

  Situatie Dorpstraat-Lutkedijk

  De kruising Lutkedijk 30km is in beheer bij het Hoogheemraadschap en zij kiest ervoor e.e.a. pas aan te passen wanneer de kruising aan groot onderhoud toe is. Dat is voorlopig nog niet het geval. De huidige situatie zal wel een paar jaar zo blijven. De gemeente heeft aan de Koggenlandse kant van de kruising de bebording kritisch bekeken en verbeterd waar dit mogelijk was.

 2. Afgerond: December 2018

  Doe-team Obdam vroeg om op de kruising Dorpsstraat-Burgemeester de Boerlaan de voorrang op te heffen. De kruising ligt in een 30km-zone en daar wordt als regel de voorrang niet geregeld. Het voorstel van het Doe-team is uitgevoerd.

 3. Afgerond: Juli 2018

  Doe-team Verkeer heeft een fietstocht gemaakt langs oude en nieuwe verkeerssituaties in Obdam. Er zijn vragen gesteld bij de definitieve aansluiting op de N23 Westfrisiaweg en aansluitende straten. Daarnaast heeft het doe-team vastgesteld dat sommige verkeerssituaties beter kunnen:

  Paaltjes weg in de Dorpstraat, zodat het trottoir beter beloopbaar is.

  Voorrangskruisingen in 30km-zone opheffen.

  Situatie Dorpstraat-Lutkedijk (richting Opmeer) verbeteren.

  Lees het hele verslag

Kaart van de nieuwe situatie van Dorpsstraat Obdam eind 2018, begin 2019
Nieuwe situatie gerealiseerd Dorpsstraat Obdam, december 2018