Wanneer moet een aanvraag zijn ingediend?

Alle aanvragen, met uitzondering van de aanvragen voor een investeringssubsidie, moeten zijn ingediend uiterlijk 30 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Indien u een aanvraag wilt doen voor een investeringssubsidie, dan dient deze te zijn ingediend tenminste zestien weken voorafgaand aan het moment waarop de bouwvergunning wordt aangevraagd. Indien geen bouwvergunning is vereist, dient de aanvraag te zijn ingediend tenminste zestien weken voorafgaand aan het moment waarop de opdracht tot de investering wordt gegeven.

Een aanvraag later indienen dan de gestelde datum

Als de aanvraag later wordt ingediend dan het hierboven vermelde tijdstip, wordt deze buiten behandeling gelaten en vindt dus geen subsidieverlening plaats. Slechts indien u een zeer bijzondere reden heeft waardoor de aanvraag niet voor de aangegeven datum kan worden ingediend, kunt u het college vóór die datum verzoeken een uitzondering voor uw organisatie te maken. U dient dan uit te leggen waarom het voor uw organisatie niet mogelijk is de aanvraag voor de uiterste inzenddatum in te dienen. Het college besluit dan of uw organisatie uitstel krijgt om de aanvraag in te dienen en wanneer de aanvraag alsnog binnen moet zijn. Het college kan echter ook besluiten geen uitstel te verlenen.

Wat is het beleid / de verordening?

Bekijk ons subsidiebeleid op de algemene beleidspagina van Welzijn en Zorg, u vindt de informatie bij het onderwerp Subsidiebeleid. U vindt hier ook de bedragen die beschikbaar zijn.

Subsidiebeleid

Subsidieverordening op overheid.nl(externe link)

Hoe vraag ik een subsidie aan?

Een subsidie vraagt u digitaal aan via onze speciale subsidiewebsite. Als u op een andere wijze subsidie aanvraagt, wordt deze niet behandeld.

Als u bent ingelogd, bevindt u zich op een beveiligde website waar u digitaal een subsidie kunt aanvragen. Dit doet u door te klikken op een van de subsidies die de gemeente aanbiedt en daarna te klikken op 'Nieuwe aanvraag'.  Als u het formulier geheel hebt ingevuld kunt u dit, samen met eventuele bijlagen, met een druk op de knop verzenden naar de gemeente. Op onze speciale subsidiewebsite kunt u ook uw dossier inzien, met daarin vorige aanvragen, beschikkingen en ingezonden bijlagen.

Heeft al eerder een aanvraag ingediend?

  • Ga dan naar subsidieswelzijn.koggenland.nl en log in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. 
  • Uw inloggegevens zijn persoonlijk en gekoppeld aan uw contactgegevens. Bent u een nieuw contactpersoon (bijvoorbeeld een nieuwe penningmeester) van een organisatie die eerder een subsidie heeft aangevraagd? Dan is het nodig dat u uw eigen inloggegevens aanvraagt. Een lid van het bestuur of de eerdere contactpersoon moet ons via subsidieswelzijn@koggenland.nl informeren dat u de taken overneemt.  

Gaat u voor het eerst aanvragen of bent u de inloggegevens kwijt?

Vraag uw persoonlijke inloggegevens aan door een mail te sturen naar subsidieswelzijn@koggenland.nl. In uw mail geeft u per organisatie waarvoor u subsidie aanvraagt de volgende gegevens:

  • naam van de organisatie
  • naam, adres en functie van de contactpersoon
  • e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon
  • namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en functies van de overige bestuursleden
  • als bijlage voegt u een uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel (KvK) toe

Na ontvangst van de gegevens sturen wij u binnen enkele dagen per e-mail de inloggegevens toe.

Voorwaarde: inschrijving bij Kamer van Koophandel

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient uw organisatie ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

Als uw organisatie nog niet is ingeschreven, verzoeken wij u dat op korte termijn te realiseren. Graag ontvangen wij daarna per mail subsidieswelzijn@koggenland.nl het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel.

Wij maken gebruik van de gegevens van uw organisatie die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. Om die reden hanteren wij bij onze correspondentie met u de naamgeving van uw organisatie zoals die bij de Kamer van Koophandel is vermeld.

Contact

Als uw vraag niet is opgenomen op de pagina  met veel gestelde vragen, stuurt u dan een e-mail naar subsidieswelzijn@koggenland.nl.

Vermeld daarbij over welke organisatie/vereniging en subsidieaanvraag het gaat. Heeft u een ZK-nummer van uw aanvraag van ons ontvangen? Vermeld deze dan ook.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Jeannette van der Pauw Kraan via telefoonnummer (0229) 54 83 80.