Een subsidie als tegemoetkoming in de kosten die gepaard gaan met het doen van investeringen in accommodaties. Om voor deze vorm van subsidie in aanmerking te komen, dient onder meer een uitgewerkt investeringsplan te worden overgelegd. Voor een investeringssubsidie geldt een afwijkend moment om de aanvraag in te dienen. Aanvragen voor een investeringssubsidie moet u tenminste 16 weken voorafgaand aan het moment waarop de bouwvergunning wordt aangevraagd indienen. Wanneer geen bouwvergunning is vereist moet u de aanvraag tenminste 16 weken voorafgaand aan het moment waarop de opdracht tot de investering wordt gegeven indienen.

Subsidies worden op voorschotbasis betaald en als na vaststelling aan alle voorwaarden is voldaan wordt het restant betaald. De richtlijnen voor subsidieverstrekking met betrekking tot accommodaties zijn beschreven in een apart document; de beleidsregel Accommodatiebeleid 2022.

Ga naar de Beleidsregel Accomodatiebeleid 2022(externe link)

Uitleg over het aanvragen van een welzijnssubsidie

eHerkenning linkStart hier uw aanvraag voor een Investeringssubsidie