Deze vorm van subsidieverlening betreft een tegemoetkoming in de kosten die gepaard gaan met het doen van investeringen voor het verwerven, nieuw bouwen, dan wel verbouwen van opstallen. Het is mogelijk deze vorm van subsidie aan te vragen naast een andere subsidiesoort. Aanvragers met betrekking tot het accommodatiebeleid dienen gebruik te maken van deze vorm van subsidieverlening. Om voor deze vorm van subsidie in aanmerking te komen dient onder meer een uitgewerkt investeringsplan te worden overgelegd.