De maatschappelijke subsidie is gericht op het ondersteunen van organisaties, om activiteiten uit te voeren met betrekking tot de gemeentelijke preventieve taak op het gezondheidsterrein, of activiteiten uit te voeren die algemeen nuttig, gewenst of nodig kunnen zijn voor álle inwoners. Het betreft maatschappelijke activiteiten, maatschappelijke zorg en activiteiten ten behoeve van mensen met beperkingen. De subsidie wordt direct bij verlening vastgesteld. 

De maatschappelijke subsidie is er voor EHBO-verenigingen, Help ’n handje, Ouderenbonden, Stichting Sportraad Koggenland, Zonnebloemverenigingen, Stichting Alzheimer Nederland, Stichting Anti Discriminatie Buro regio Noord-Holland-Noord, Stichting Dorpshuis Zuidermeer, Stichting GGZ Noord-Holland-Noord, Stichting MEE & de Wering, Stichting Schuldhulp door kerken in West-Friesland/Schuldhulpmaatjes, Stichting Slachtofferhulp Nederland, Stichting Sportservice Noord-Holland Samenwerkingsverband aangepast sporten, Vereniging Meerzicht.  

Uitleg over het aanvragen van een welzijnssubsidie

eHerkenning linkStart hier uw aanvraag voor een Maatschappelijke subsidie 2024