Deze subsidievorm is gericht op het ondersteunen van organisaties, om activiteiten uit te voeren met betrekking tot de gemeentelijke preventieve taak op het gezondheidsterrein, of activiteiten uit te voeren die algemeen nuttig, gewenst of nodig kunnen zijn voor álle inwoners. Het maximumbedrag voor deze vorm van subsidieverlening is € 10.000. Voor hogere bedragen dient een budgetsubsidie te worden aangevraagd.