Deze vorm van subsidieverlening is bedoeld voor het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Subsidie kan worden verleend voor het aantal leden, jonger dan 18 jaar. Het maximumbedrag voor deze vorm van subsidieverlening is €10.000. Voor hogere bedragen dient een budgetsubsidie te worden aangevraagd.

Deze subsidievorm bestaat uit een aantal categorieën.

Jeugd- en jongerenwerk

Een subsidie die gericht is op het ondersteunen van een vrijwilligersorganisatie. De basis voor deze subsidievorm is het aantal leden tot 18 jaar.

Muzikale vorming

Een subsidie die gericht is op het ondersteunen van een vrijwilligersorganisatie. De basis voor deze subsidievorm is het aantal leden tot 18 jaar.

Sport

Een subsidie die gericht is op het ondersteunen van een vrijwilligersorganisatie. De basis voor deze subsidievorm is het aantal leden tot 18 jaar.

Volkscultuur

Een subsidie die gericht is op het ondersteunen van een vrijwilligersorganisatie. De basis voor deze subsidievorm is het aantal leden tot 18 jaar.