De jeugdsubsidies zijn bedoeld voor jeugd- en jongerenorganisaties die activiteiten organiseren voor jongeren in de leeftijdscategorie tot 18 jaar. Het jeugd- en jongerenwerk omvat recreatieve, creatieve, educatieve, preventieve en sportieve elementen.

De activiteiten hebben onder meer een preventieve functie, omdat jongeren op deze manier “van de straat worden gehouden”. De subsidie is daarom vooral afhankelijk van het aantal activiteiten dat wordt georganiseerd.

De subsidie wordt direct bij verlening vastgesteld.

Voor wie is de jeugdsubsidie?

Jeugdsubsidies zijn bedoeld voor:

 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Muzikale vorming
 • Sport
 • Volkscultuur (Oranjeverenigingen)

Wat moet ik doen?

U vraagt jaarlijks subsidie aan. Dit doet u door het online formulier in te vullen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig. Heeft u nog geen eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+? Vraag dan eerst eHerkenning 2+, 3 of hoger aan.

Een subsidieaanvraag voor een jeugdsubsidie voor 2025 kunt u tot uiterlijk 30 september 2024 indienen.

Er zijn verschillende formulieren om een aanvraag te kunnen doen voor de jeugdsubsidie. 

Start uw aanvraag Jeugd en Jongerenwerk

Start uw aanvraag Muzikale vorming

Start uw aanvraag Sport

Start uw aanvraag Volkscultuur

Wat moet ik aanleveren voor Jeugd en Jongerenwerk?

Om online de aanvraag te kunnen doen, moet u informatie verstrekken over uw organisatie en bijlagen uploaden. 

Informatie over uw organisatie

 • De gegevens van de Kamer van Koophandel
 • Financiële gegevens:
  • Vastgestelde inkomsten en uitgaven vorig kalenderjaar
  • Begrote inkomsten en uitgaven huidig kalenderjaar
  • Begrote inkomsten en uitgaven volgend kalenderjaar
 • Bij meer dan € 1.000,- te ontvangen subsidie ook: Per 31 december vorig jaar bestemmingsreserve, voorzieningen, totaal aan liquide middelen, schulden en vorderingen
 • Gegevens van de organisatie, contactpersoon (bestuurslid) en tweede contactpersoon
 • Gegevens over jaarlijkse acties afgelopen jaar, huidig jaar en volgend jaar
  • Met daarbij de data waarop deze het afgelopen jaar hebben plaatsvonden, dit jaar plaatsvinden en volgend jaar gaan plaatsvinden  
  • De netto opbrengst van het afgelopen jaar, te verwachten opbrengst in het huidig jaar en begrote opbrengst voor volgend jaar
 • Gegevens over openstelling: hoeveel keer per week/maand
 • Ledenaantallen en aantallen bezoekers/deelnemers

Bijlagen

 • Een financieel overzicht van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend
 • Het vermogensoverzicht van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend
 • De begroting voor het subsidiejaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend
 • De statuten (alleen als u voor het eerst subsidie aanvraagt of als de statuten afgelopen jaar gewijzigd zijn)
 • Eventueel een toelichting of extra stukken bij uw aanvraag

Wat moet ik aanleveren voor Muzikale vorming?

Om online de aanvraag te kunnen doen, moet u informatie verstrekken over uw organisatie  en bijlagen uploaden.

Informatie over de organisatie

 • De gegevens van de Kamer van Koophandel
 • Financiële gegevens:
  • Vastgestelde inkomsten en uitgaven vorig kalenderjaar
  • Begrote inkomsten en uitgaven huidig kalenderjaar
  • Begrote inkomsten en uitgaven volgend kalenderjaar
 • Bij meer dan € 1.000,- te ontvangen subsidie ook: per 31 december vorig jaar bestemmingsreserve, voorzieningen, totaal aan liquide middelen, schulden en vorderingen
 • Gegevens van de organisatie, contactpersoon (bestuurslid) en tweede contactpersoon
 • Aantal jeugdleden tot 12 jaar, van 12 t/m 17 jaar en van 18 jaar en ouder op 1 januari van het huidige kalenderjaar
 • Percentage in Koggenland woonachtige leden.

Bijlagen

 • Jeugdledenlijst. Een lijst met namen, adressen en geboortedata van de jeugdleden (op 1 januari van het huidige kalenderjaar is het jeugdlid maximaal 17 jaar oud)
 • De statuten (alleen als u voor het eerst subsidie aanvraagt of als de statuten afgelopen jaar gewijzigd zijn)
 • Een toelichting als dit noodzakelijk is voor het beoordelen van de aanvraag
 • Eventueel een extra toelichting of extra stukken bij uw aanvraag

Wat moet ik aanleveren voor Sport?

Om online de aanvraag te kunnen doen, moet u informatie verstrekken over uw organisatie en bijlagen uploaden. 

Informatie over uw organisatie

 • De gegevens van de Kamer van Koophandel
 • Financiële gegevens:
  • Vastgestelde inkomsten en uitgaven vorig kalenderjaar
  • Begrote inkomsten en uitgaven huidig kalenderjaar
  • Begrote inkomsten en uitgaven volgend kalenderjaar
 • Bij meer dan € 1.000,- te ontvangen subsidie ook: Per 31 december vorig jaar bestemmingsreserve, voorzieningen, totaal aan liquide middelen, schulden en vorderingen
 • Gegevens van de organisatie, contactpersoon (bestuurslid) en tweede contactpersoon
 • Aantal jeugdleden tot 12 jaar, van 12 t/m 17 jaar en van 18 jaar en ouder op 1 januari van het huidige kalenderjaar
 • Percentage in Koggenland woonachtige leden.

Bijlagen

 • Jeugdledenlijst. Een lijst met namen, adressen en geboortedata van de jeugdleden (op 1 januari van het huidige kalenderjaar is het jeugdlid maximaal 17 jaar oud)
 • De statuten (alleen als u voor het eerst subsidie aanvraagt of als de statuten afgelopen jaar gewijzigd zijn)
 • Een toelichting als dit noodzakelijk is voor het beoordelen van de aanvraag
 • Eventueel een extra toelichting of extra stukken bij uw aanvraag

Wat moet ik aanleveren voor Volkscultuur?

Om online de aanvraag te kunnen doen, moet u informatie verstrekken over uw organisatie en bijlagen uploaden. 

Informatie over uw organisatie

 • De gegevens van de Kamer van Koophandel
 • Financiële gegevens:
  • Vastgestelde inkomsten en uitgaven vorig kalenderjaar
  • Begrote inkomsten en uitgaven huidig kalenderjaar
  • Begrote inkomsten en uitgaven volgend kalenderjaar
 • Bij meer dan € 1.000,- te ontvangen subsidie ook:  per 31 december vorig jaar bestemmingsreserve, voorzieningen, totaal aan liquide middelen, schulden en vorderingen
 • Gegevens van de organisatie, contactpersoon (bestuurslid) en tweede contactpersoon.

Bijlagen

 • De statuten (alleen als u voor het eerst subsidie aanvraagt of als de statuten afgelopen jaar gewijzigd zijn)
 • Een toelichting als dit noodzakelijk is voor het beoordelen van de aanvraag
 • Eventueel een extra toelichting of extra stukken bij uw aanvraag

Hoe lang duurt het?

De beslissing op uw aanvraag wordt uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft aan u bekendgemaakt. 

De beschikking ontvangt u per e-mail.

Meer informatie en contact

Meer informatie

Vragen?

Heeft u nog vragen over de budgetsubsidie? Neemt u dan contact op met Jeannette van der Pauw Kraan. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0229) 54 83 80. Of mail naar subsidieswelzijn@koggenland.nl

Vermeld daarbij over welke organisatie/vereniging en subsidieaanvraag het gaat. Heeft u een ZK-nummer van uw aanvraag van ons ontvangen? Vermeld deze dan ook.

Heeft u gevonden wat u zocht?